Deltagare som slutfört utbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan tar fram uppgifter om deltagare på teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning som slutfört utbildning med godkänt resultat.

Nyckeltal

  • 16 deltagare slutförde sin utbildning med godkänt resultat 2020.

  • Andel som slutfört utbildning med godkänt resultat var 24 procent 2020.

Tabeller

Nedan hittar du statistik över antal deltagare som slutfört utbildning med godkänt resultat samt andelen som slutfört med godkänt resultat.

 Deltagare som slutfört teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning med godkänt resultat efter kön, 2012-2020