Deltagare

Myndigheten för yrkeshögskolan tar fram uppgifter om antalet deltagare på teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning fördelat efter kön.

Nyckeltal

  • 46 deltagare påbörjade en teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning 2020.

Tabeller

Nedan hittar du statistik över deltagare på teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning.

 Deltagare som påbörjat teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning efter kön, 2012-2020