Deltagare

Myndigheten för yrkeshögskolan tar fram uppgifter om antalet deltagare på teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning fördelat efter kön.

Nyckeltal

  • 24 personer påbörjade en teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning 2018.

  • 127 deltagare i genomsnitt per termin på utbildningens samtliga årskurser 2018.

Tabeller

Nedan hittar du statistik över deltagare på teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning.

 Deltagare som påbörjat teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning efter kön, 2012-2018  

 Genomsnittligt antal deltagare per termin på teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning efter kön, 2012-2018