Deltagare

Myndigheten för yrkeshögskolan tar fram uppgifter om antalet deltagare på teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning fördelat efter kön.

Nyckeltal

  • 32 personer påbörjade en teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning 2019.

  • 91 deltagare i genomsnitt per termin på utbildningens samtliga årskurser 2019.

Tabeller

Nedan hittar du statistik över deltagare på teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning.

 Deltagare som påbörjat teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning efter kön, 2012-2019  

 Genomsnittligt antal deltagare per termin på teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning efter kön, 2012-2019