Deltagare

Myndigheten för yrkeshögskolan tar fram uppgifter om antalet deltagare på teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning fördelat efter kön.

Nyckeltal

  • 34 personer påbörjade en teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning 2017.

  • 173 deltagare i genomsnitt per termin på utbildningens samtliga årskurser 2017.

Tabeller

Nedan hittar du statistik över deltagare på teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning.

 Deltagare som påbörjat teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning efter kön, 2012-2017  

 Genomsnittligt antal deltagare per termin på teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning efter kön, 2012-2017