Platser och ansökningar

Här finns information utbildningsplatser med statsbidrag och ansökningar från sökande på teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning.

Nyckeltal

  • 75 platser fanns till årskurs ett på de utbildningar som startade 2017.

  • 127 ansökningar från sökande lämnades till de utbildningar som startade en ny årskurs ett 2017.

  • Det var 1,7 ansökningar från sökande per utbildningsplats.  

Tabeller

Nedan hittar du statistik över sökande och platser.

 Ansökningar efter kön samt beviljade platser till teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning som startade 2012-2017