Platser och ansökningar

Här finns information utbildningsplatser med statsbidrag och ansökningar från sökande på teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning.

Nyckeltal

  • 65 platser fanns till årskurs ett på de utbildningar som startade 2018.

  • 90 ansökningar från sökande lämnades till de utbildningar som startade en ny årskurs ett 2018.

  • Det var 1,4 ansökningar från sökande per utbildningsplats.  

Tabeller

Nedan hittar du statistik över sökande och platser.

 Ansökningar efter kön samt beviljade platser till teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning som startade 2012-2018