Utbetalt statsbidrag

Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar om statsbidrag för utbildningar till teckenspråks- och dövblindtolk samt skrivtolk. Här hittar du statistik om hur mycket statsbidrag som betalats ut per år både för grundutbildning och för kortare kurser.

Nyckeltal

  • Utbetalt statsbidrag 2020 för teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning samt skrivtolkutbildning:
    13,3 miljoner kronor (varav 12,7 miljoner kronor till grundutbildning och 600 tusen kronor till kurser).

Tabeller

 Utbetalt statsbidrag teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning samt skrivtolkutbildning, 2012-2020