Utbetalt statsbidrag

Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar om statsbidrag för utbildningar till teckenspråks- och dövblindtolk. Här hittar du statistik om hur mycket statsbidrag som betalats ut per år både för den fyraåriga grundutbildningen och för kortare kurser.

Nyckeltal

  • Utbetalt statsbidrag 2018: 13,1 miljoner kronor (varav 12,7 miljoner till grundutbildning och 400 tusen kronor till kurser).

Tabeller

 Utbetalt statsbidrag teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning, 2012-2018