Utbetalt statsbidrag

Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar om statsbidrag för utbildningar till teckenspråks- och dövblindtolk. Här hittar du statistik om hur mycket statsbidrag som betalats ut per år både för den fyraåriga grundutbildningen och för kortare kurser.

Nyckeltal

  • Utbetalt statsbidrag 2017: 16,7 miljoner kronor.

Tabeller

 Utbetalt statsbidrag teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning, 2012-2017