Utbildningar

Här finns information om teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning som har startat eller pågår.

Nyckeltal

  • 3 folkhögskolor startade en ny årskurs ett under 2018.

  • 15 årskurser pågick sammanlagt under 2018.

Tabeller

Nedan hittar du statistik över utbildningar och utbildningsomgångar.

 Beviljade, startade och pågående utbildningsomgångar för teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning, 2012-2018