Utbildningsanordnare

Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning bedrivs av folkhögskolor.

Nyckeltal

  • 7 folkhögskolor/studieförbund hade teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning 2017.

  • 3  av dessa startade en ny årskurs ett 2017.

Listor

Här hittar du listor över samtliga utbildningsanordnare av teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning.

 Anordnare, 2017 

Tabeller

Nedan hittar du statistik över utbildningsanordnare som bedriver teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning.

Utbildningsanordnare med pågående teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning, 2013-2017