Statistik om yrkeshögskoleutbildningar

Här hittar du statistik om utbildningar och utbildningsanordnare samt nyttjade och outnyttjade platser. Det finns även statistik om examinerades sysselsättning efter examen. Du hittar här även länkar till den officiella statistiken om sökande, antagna, studerande och examinerade som Statistiska centralbyrån (SCB) publicerar.

Nyckeltal för yrkeshögskoleutbildningar 2020

  • 214 anordnare bedrev utbildning.
  • 3 016 utbildningsomgångar pågick under året.
  • 2,0 behöriga sökande per utbildningsplats.
  • 77 900 studerande. 
  • 35 800 påbörjade studier. 
  • 14 500 examinerade och examensgraden var 71 procent (avser 2019).
  • 87 procent av de examinerade hade arbete 2020 (avser examinerade 2019).
  • 67 procent av dessa hade ett arbete som överensstämde helt eller till största delen med utbildningen.

Nyckeltalen avser utbildningar på minst 100 YH-poäng. Korta utbildningar (kurser och kurspaket) ingår inte.

 Faktablad med kortfattad statistik om yrkeshögskoleurutbildningar 2020