Statistik om yrkeshögskoleutbildningar

Här hittar du statistik om sökande, antagna, studerande och examinerade samt deras sysselsättning efter utbildningen. Här finns också statistik över utbildningar och utbildningsanordnare samt över nyttjade och outnyttjade platser.

Yrkeshögskoleutbildningar omfattar både yrkeshögskoleutbildning (YH) och kvalificerad yrkesutbildning (KY).

Nyckeltal för yrkeshögskolan 2016

  • 227 anordnare bedrev utbildning.
  • 1 900 utbildningsomgångar pågick under året.
  • 1,9 behöriga sökande per utbildningsplats.
  • 47 800 studerande. 
  • 19 300 påbörjade studier.
  • 12 700 examinerade (2016) och examensgraden var 73 procent.
  • 93 procent av de examinerade hade arbete 2017 (avser examinerade 2016).
  • 68 procent av dessa hade ett arbete som överensstämde helt eller till största delen med utbildningen.

 Faktablad med kortfattad statistik om yrkeshögskolan 2016