Statistik om yrkeshögskoleutbildningar

Här hittar du statistik om sökande, antagna, studerande och examinerade samt deras sysselsättning efter utbildningen. Här finns också statistik över utbildningar och utbildningsanordnare samt över nyttjade och outnyttjade platser.

Nyckeltal för yrkeshögskolan 2015

  • 227 anordnare bedrev utbildning.
  • 1 845 utbildningsomgångar pågick under året.
  • 2,0 behöriga sökande per utbildningsplats.
  • 46 500 studerande. 
  • 18 300 påbörjade studier.
  • 11 600 examinerade (2014) och examensgraden var 72 procent.
  • 91 procent av de examinerade hade arbete 2016 (avser examinerade 2015).
  • 67 procent av dessa hade ett arbete som överensstämde helt eller till största delen med utbildningen.

 Faktablad med kortfattad statistik om yrkeshögskolan 2015