Statistik om yrkeshögskoleutbildningar

Här hittar du statistik om sökande, antagna, studerande och examinerade samt deras sysselsättning efter utbildningen. Här finns också statistik över utbildningar och utbildningsanordnare samt över nyttjade och outnyttjade platser.

Yrkeshögskoleutbildningar omfattar både yrkeshögskoleutbildning (YH) och kvalificerad yrkesutbildning (KY).

Nyckeltal för yrkeshögskolan 2017

  • 220 anordnare bedrev utbildning.
  • 1 965 utbildningsomgångar pågick under året.
  • 1,9 behöriga sökande per utbildningsplats.
  • 50 300 studerande. 
  • 20 300 påbörjade studier.
  • 13 100 examinerade (2017) och examensgraden var 72 procent.
  • 93 procent av de examinerade hade arbete 2017 (avser examinerade 2016).
  • 68 procent av dessa hade ett arbete som överensstämde helt eller till största delen med utbildningen.

 Faktablad med kortfattad statistik om yrkeshögskolan 2017