Ansökningar om att få bedriva utbildning

En gång om året kan utbildningsanordnare ansöka om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning. Ansökningarna bedöms under hösten och i början av nästkommande år beslutas vilka av utbildningarna som ska få ingå i yrkeshögskolan.

Statistiken avser de ordinarie ansökningsomgångarna om att bedriva yrkeshögskoleutbildningar med statliga medel. 

Nyckeltal

  • 1 208 ansökningar om att få bedriva YH-utbildning inkom under 2017.
  • 525 av dessa beviljades.

Listor

Här hittar du listor över vilka utbildningar som ansökt om att få ingå i yrkeshögskolan i de senaste ansökningsomgångarna och vilka av dessa som beviljats respektive fått avslag.

 Sökta utbildningar 2011-2017 med beslut 2012-2018

Tabeller

Här hittar du mer detaljerad statistik om de utbildningar som beviljats att ingå i yrkeshögskolan de senaste åren.

 Sökta och beviljade utbildningar och platser efter utbildningsområde,
     beslutsår 2012-2018

 Sökta och beviljade utbildningar och platser efter län, beslutsår 2012-2018

 Sökta och beviljade utbildningar och platser efter arbetsmarknadsregion FA15,
     beslutsår 2015-2018