Ansökningar om att bedriva utbildning

I de årliga ordinarie ansökningsomgångarna kan utbildningsanordnare ansöka om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med statliga medel. Det kan avse både nya utbildningar och utbildningar som ansöker om fortsättning.

Ansökningarna bedöms under hösten och i början av året därpå meddelas vilka utbildningar som har beviljats.

Under 2020 genomfördes en extra ansökningsomgång om fler utbildningsomgångar på befintliga utbildningar samt två ansökningsomgångar om korta utbildningar (kurser och kurspaket). Det finns också några mindre ansökningsomgångar som inte redovisas här. Till exempel ansökningsomgångar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning utan statliga medel.

Ordinarie ansökningsomgångar

 Nyckeltal

  • 1 482 ansökningar om att få bedriva YH-utbildning inkom under 2020.
  • 484 av dessa beviljades.

Listor

Här hittar du listor över vilka ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med statliga medel som inkommit i de ordinarie ansökningsomgångarna från och med beslutsår 2012. I listorna finns information om ansökningarna har beviljats eller fått avslag.

 Sökta utbildningar 2011 med beslut 2012

 Sökta utbildningar 2012 med beslut 2013

 Sökta utbildningar 2013 med beslut 2014

 Sökta utbildningar 2014 med beslut 2015

 Sökta utbildningar 2015 med beslut 2016

 Sökta utbildningar 2016 med beslut 2017

 Sökta utbildningar 2017 med beslut 2018

 Sökta utbildningar 2018 med beslut 2019

 Sökta utbildningar 2019 med beslut 2020

Sökta utbildningar 2020 med beslut 2021

Tabeller

Här hittar du tabeller med statistik över de ordinarie ansökningsomgångarna.

 Sökta och beviljade utbildningar och platser efter utbildningsområde,
     beslutsår 2012-2021

 Sökta och beviljade utbildningar och platser efter län, beslutsår 2012-2021

 Sökta och beviljade utbildningar och platser efter arbetsmarknadsregion FA15,
     beslutsår 2015-2021

Extra ansökningsomgång om fler utbildningsomgångar på befintliga utbildningar

Här hittar du en lista över vilka ansökningar om fler utbildningsomgångar på befintliga utbildningar som inkom i den extra ansökningsomgången 2020 och vilka av dessa som har beviljats eller fått avslag.

 Sökta extraomgångar med beslut juli 2020 

Ansökningsomgångar om korta utbildningar (kurser och kurspaket)

Här hittar du listor över vilka ansökningar om att bedriva korta utbildningar i yrkeshögskolan (kurser och kurspaket) som har beviljats. 

Beviljade korta utbildningar (kurser och kurspaket) april 2020

 Beviljade korta utbildningar (kurser och kurspaket) juli 2020