Ansökningar om att bedriva utbildning

En gång om året kan utbildningsanordnare ansöka om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med statliga medel. Det kan avse både nya utbildningar och utbildningar som ansöker om fortsättning. Ansökningarna bedöms under hösten och i början av året därpå meddelas vilka utbildningar som beviljats.

Statistiken avser endast de ordinarie ansökningsomgångarna om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med statliga medel. 

Nyckeltal

  • 1 097 ansökningar om att få bedriva YH-utbildning inkom under 2019.
  • 420 av dessa beviljades.

Listor

Här hittar du listor över vilka ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med statliga medel som inkommit i de senaste ansökningsomgångarna och vilka av dessa som har beviljats eller fått avslag.

 Sökta utbildningar 2011 med beslut 2012

 Sökta utbildningar 2012 med beslut 2013

 Sökta utbildningar 2013 med beslut 2014

 Sökta utbildningar 2014 med beslut 2015

 Sökta utbildningar 2015 med beslut 2016

 Sökta utbildningar 2016 med beslut 2017

 Sökta utbildningar 2017 med beslut 2018

 Sökta utbildningar 2018 med beslut 2019

 Sökta utbildningar 2019 med beslut 2020

Tabeller

Här hittar du tabeller med statistik över de senaste årens ansökningsomgångar.

 Sökta och beviljade utbildningar och platser efter utbildningsområde,
     beslutsår 2012-2020

 Sökta och beviljade utbildningar och platser efter län, beslutsår 2012-2020

 Sökta och beviljade utbildningar och platser efter arbetsmarknadsregion FA15,
     beslutsår 2015-2020