Ansökningar om att få bedriva utbildning

En gång om året kan utbildningsanordnare ansöka om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning. Ansökningarna bedöms under hösten och i början av nästkommande år beslutas vilka av utbildningarna som ska få ingå i yrkeshögskolan.

Nyckeltal

  • 1 306 ansökningar om att få bedriva YH-utbildning inkom under 2016.
  • 351 stycken av dessa beviljades.

Listor

Här hittar du listor över vilka utbildningar som ansökt om att få ingå i yrkeshögskolan i de senaste ansökningsomgångarna och vilka av dessa som beviljats respektive fått avslag.

 Sökta utbildningar 2016 med beslut 2017

 Sökta utbildningar 2011-2015 med beslut 2012-2016

Tabeller

Här hittar du mer detaljerad statistik om de utbildningar som beviljats att ingå i yrkeshögskolan de senaste åren.

 Sökta och beviljade utbildningar och platser efter utbildningsområde,
     beslutsår 2012-2016

 Sökta och beviljade utbildningar och platser efter län, beslutsår 2012-2016