Examinerade och examensgrad

Myndigheten för yrkeshögskolan tar fram uppgifter om examinerade samt examensgrad på yrkeshögskoleutbildningar.

Statistiska centralbyrån (SCB) är ansvarig för officiell statistik om yrkeshögskolan. Det kan förekomma skillnader mellan statistiken som Myndigheten för yrkeshögskolan publicerat här och den officiella statistik som SCB publicerar. Du hittar den officiella statistiken på SCB:s webbplats www.scb.se/UF0701  .  

Nyckeltal

  • 13 400 examinerades 2018.
  • Examensgraden var 72 procent.  

 

Statistik i blickfånget

Examinerade från utbildningar inom yrkeshögskolan 2017  

Examinerade från utbildningar inom yrkeshögskolan 2016