Examinerade och examensgrad

Statistiska centralbyrån (SCB) är ansvarig för officiell statistik om yrkeshögskolan.

Den officiella statistiken innehåller bland annat statistik om examinerade och examensgrad. Du hittar den officiella statistiken på SCB:s webbplats www.scb.se/UF0701.  

Nyckeltal

  • 14 500 examinerades 2019.
  • Examensgraden var 71 procent 2019.  
    Källa: SCB