Examinerade och examensgrad

Myndigheten för yrkeshögskolan tar fram uppgifter om examinerade samt examensgrad på yrkeshögskoleutbildningar.

Statistiska centralbyrån (SCB) är ansvarig för officiell statistik om yrkeshögskolan. Det kan förekomma skillnader mellan statistiken som Myndigheten för yrkeshögskolan publicerat här och den officiella statistik som SCB publicerar. Du hittar den officiella statistiken på SCB:s webbplats www.scb.se/UF0701.

Nyckeltal

  • 13 100 examinerades 2017.
  • Examensgraden var 72 procent.  

Tabeller

Nedan hittar du statistik över examinerade och examensgrad på yrkeshögskoleutbildningar. Här finns även statistik över antal som hoppat av utbildningen eller fullföljt utbildningen utan att ha tagit examen. Statistiken är könsuppdelad.

Examinerade

 Examinerade efter utbildningsområde, 2007-2017

 Examinerade efter utbildningsområde, inrikes/utrikes född , 2011-2017

 Examinerade efter utbildningsområde, medelålder, 2007-2017

 Examinerade efter utbildningsområde,studieform, 2011-2017

 Examinerade efter län, 2007-2017

 Examinerade efter arbetsmarknadsregion FA15, 2015-2017

 Examinerade och examensgrad efter utbildningsinriktning (SUN5), 2012-2017

Examinerade, fullföljare och avhoppare

 Examinerade, fullföljare och avhoppare efter utbildningsområde, 2016-2017

Examensgrad

 Examensgrad efter utbildningsområde, 2007-2017

 Examensgrad efter utbildningsområde, inrikes/utrikes född, 2011-2017

 Examensgrad efter utbildningsområde, studieform, 2011-2017

 Examinerade samt examensgrad efter utbildningsinriktning (SUN5), 2012-2017

Statistik i blickfånget

Examinerade från utbildningar inom yrkeshögskolan 2017

Examinerade från utbildningar inom yrkeshögskolan 2016