Nöjdhet med utbildningen

Examinerades nöjdhet med utbildningen som helhet följs årligen upp av myndigheten via samma enkätundersökning som följer upp sysselsättningen året efter examen. Insamlingen sker via Statistiska centralbyrån.

Nyckeltal

  • 91 procent var nöjda med sin utbildning som helhet 2018 (avser examinerade 2017).

Tabeller

Examinerades nöjdhet med utbildningen som helhet

 Examinerades nöjdhet med utbildningen som helhet efter utbildningsområde och kön, 2012-2018

Rapporter

Via länkarna nedan hittar du rapporter där du kan du läsa mer om de studerandes sysselsättning året efter examen.

Studerandes sysselsättning 2018

Studerandes sysselsättning 2017

Studerandes sysselsättning 2016