Övrigt

Utöver de ordinarie yrkeshögskoleutbildningarna finns Uppdragsutbildningar, behörighetsgivande förutbildningar (BFU) och kurs på tom plats (tidigare benämning: Enstaka kurs på fyllnadsplats).

Nyckeltal

  • 263 deltagare påbörjade en uppdragsutbildning under 2020.
  • 352 deltagare påbörjade studier på kurs på tom plats under 2020.
  • 1 046 deltagare påbörjade behörighetsgivande förutbildning 2020.

Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningar är en form av utbildning som både offentliga arbetsgivare och privata företag kan köpa. Den vanligaste anledningen till att köpa uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan är att höja kompetensen hos den befintliga personalen. Uppdragsutbildningar kan omfatta en eller flera kurser eller en hel utbildning.

Antagna på uppdragsutbildningar startår 2015-2020

Kurs på tom plats

Om det finns lediga platser på en yrkeshögskoleutbildning, finns det sedan 2017 möjlighet för utbildningsanordnaren att anta studerande till en eller flera av kurserna inom utbildningen. Detta kallas kurs på tom plats.

Antagna på kurs på tom plats startår 2017-2020  

Behörighetsgivande förutbildning 

Inom yrkeshögskolan finns det också möjlighet att gå behörighetsgivande förutbildningar för att bli behörig till och få en garanterad plats på en viss utbildning. För att få platsgaranti krävs att den studerande blir godkänd på den behörighetsgivande förutbildningen. Syftet med behörighetsgivande förutbildning är att bredda rekryteringen genom att ge möjlighet för fler att få behörighet till en specifik yrkeshögskoleutbildning.  

Antagna på behörighetsgivande förutbildning startår 2017-2020