Sökande

Statistiska centralbyrån (SCB) är ansvarig för statistiken om sökande till yrkeshögskoleutbildningar.

Statistik om sökande till yrkeshögskoleutbildningar hittar du på SCB:s webbplats www.scb.se/UF0701.      

Nyckeltal

  • 92 400 personer sökte till de yrkeshögskoleutbildningar som startade 2020.
  • Av de sökande var 69 400 behöriga till minst en sökt utbildning. 
  • Det var 2,0 behöriga sökande per utbildningsplats 2020.
    Källa: SCB 

Fram till 2018 var Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarig för statistiken om sökande till yrkeshögskoleutbildningar. Nedan finns de publikationer som myndigheten tagit fram om sökande 2014-2017. 

Publikationer

Sökande och sökande per plats till yrkeshögskoleutbildningar 2017 (pdf)

Sökande och sökande per plats till yrkeshögskoleutbildningar 2016 (pdf)

Sökande och sökande per plats till yrkeshögskoleutbildningar 2015 (pdf)

Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014