Sökande

Statistiska centralbyrån (SCB) är numera ansvarig för statistiken om sökande till yrkeshögskoleutbildningar.

Från och med 2019 publiceras statistiken om sökande på SCB:s webbplats www.scb.se/UF0701. Där hittar du statistik över sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014-2018.     

Nyckeltal

  • 56 700 personer sökte till de yrkeshögskoleutbildningar som startade 2018.
  • Av de sökande var 43 600 behöriga till minst en sökt utbildning. 
  • Det var 1,8 behöriga sökande per utbildningsplats 2018.
    Källa: SCB 

Tidigare har Myndigheten för yrkeshögskolan varit ansvarig för statistiken om sökande till yrkeshögskoleutbildningar. Nedan finns de publikationer som myndigheten tagit fram om sökande 2014-2017. Vid frågor kopplade till den statistik som vi tidigare publicerat om sökande 2014-2017 kan du kontakta oss på statistikservice (se kontaktuppgifter i högerspalten). 

Publikationer

Sökande och sökande per plats till yrkeshögskoleutbildningar 2017 (pdf)

Sökande och sökande per plats till yrkeshögskoleutbildningar 2016 (pdf)

Sökande och sökande per plats till yrkeshögskoleutbildningar 2015 (pdf)

Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014