Sökande

Myndigheten för yrkeshögskolan samlar in uppgifter om dem som söker till yrkeshögskoleutbildningar, bland annat antalet sökande och deras behörighet.

Insamling av sökandeuppgifter genomfördes första gången 2014.

Nyckeltal

  • 50 700 personer sökte till de yrkeshögskoleutbildningar som startade 2016.
  • Av de sökande var 38 800 behöriga till minst en sökt utbildning. 
  • Det var 1,9 behöriga sökande per utbildningsplats. 

Tabeller

Nedan hittar du statistik över sökande till yrkeshögskoleutbildningar.Statistiken är könsuppdelad för ansökningar, sökande och behöriga sökande.

Ansökningar, sökande och behöriga sökande

 Ansökningar,sökande och behöriga sökande efter utbildningsområde, 2014-2016

 Ansökningar, sökande och behöriga sökande efter län, 2014-2016

 Sökande, och behöriga sökande efter åldersgrupp, 2014-2016

 Sökande och behöriga sökande efter medelålder, 2014-2016

 Sökande och behöriga sökande efter födelseland, 2014-2016

 Sökande och behöriga sökande efter utbildningsnivå, 2014-2016

 Sökande och behöriga sökande efter utbildningsinriktning (SUN5), 2014-2016

 Sökande till en eller flera utbildningar, 2014-2016

Sökande per plats och behöriga sökande per plats

 Sökande per plats och behöriga sökande per plats efter utbildningsområde,
2014-2016

 Sökande per plats och behöriga sökande per plats efter län, 2014-2016 

 Sökande per plats och behöriga sökande per plats efter utbildningsinriktning (SUN5), 2014-2016

Rapporter

Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014

Statistik i blickfånget

 Sökande och sökande per plats till yrkeshögskoleutbildningar 2016

 Sökande och sökande per plats till yrkeshögskoleutbildningar 2015