Sökande

Myndigheten för yrkeshögskolan samlar in uppgifter om dem som söker till yrkeshögskoleutbildningar, bland annat antalet sökande och deras behörighet.

Insamling av sökandeuppgifter genomfördes första gången 2014.

Nyckeltal

  • 51 000 personer sökte till de yrkeshögskoleutbildningar som startade 2015.
  • Av de sökande var 38 100 behöriga till minst en sökt utbildning. 
  • Det var 2,0 behöriga sökande per utbildningsplats. 

Tabeller

Nedan hittar du statistik över sökande till yrkeshögskoleutbildningar.

 Sökande och behöriga sökande efter kön och ålder, 2014-2015

 Sökande och behöriga sökande efter kön och födelseland, 2014-2015

 Sökande och behöriga sökande efter kön och utbildningsnivå 2014-2015

 Sökande, behöriga sökande och sökande per plats efter kön och
     utbildningsområde, 2014-2015

 Sökande, behöriga sökande och sökande per plats efter kön och län, 2014-2015

 Sökande, behöriga sökande och sökande per plats efter utbildningsinriktning (SUN5), 2014-2015

Rapporter

Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014

Statistik i blickfånget

 Sökande och sökande per plats till yrkeshögskoleutbildningar 2015