Statistik i blickfånget

I blickfånget är en ny serie publikationer som är mindre rapporter där vi belyser aktuella områden med statistik.

Publikationerna finns även på sidan för det aktuella faktaområde som berörs. På den sidan hittar du också mer statistik i form av tabeller. 

I blickfånget nr 1
 Sökande och sökande per plats till yrkeshögskoleutbildningar 2015

I blickfånget nr 2
 Utbildningsplatser inom yrkeshögskolan som avslutas 2017-2024

I blickfånget nr 3  
 Sökande och sökande per plats till yrkeshögskoleutbildningar 2016

 I blickfånget nr 4  
Examinerade från utbildningar inom yrkeshögskolan 2016 

I blickfånget nr 5
 Utbildningsplatser inom yrkeshögskolan som avslutas 2018-2024 

I blickfånget nr 6  
 Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2017

I blickfånget nr 7  
Examinerade från utbildningar inom yrkeshögskolan 2017 

I blickfånget nr 8  
Utbildningar inom smala yrken inom yrkeshögskolan 2012-2018

I blickfånget nr 9  
Utbildningar inom yrkeshögskolan efter studieform 2012-2018  

I blickfånget nr 10 
 Uppföljning av de som ej tagit examen från YH-utbildningar 2017