Studerande

Myndigheten för yrkeshögskolan tar fram uppgifter om studerande på yrkeshögskoleutbildningar.

Statistiska centralbyrån (SCB) är ansvarig för officiell statistik om yrkeshögskolan. Det kan förekomma skillnader mellan statistiken som Myndigheten för yrkeshögskolan publicerat här och den officiella statistik som SCB publicerar. Du hittar den officiella statistiken på SCB:s webbplats www.scb.se/UF0701.

Nyckeltal

  • 54 400 personer studerade under hela eller delar av 2018.
  • 22 700 av dessa påbörjade studier under året.

Tabeller

Nedan hittar du statistik över antagna och studerande på yrkeshögskoleutbildningar. Statistiken är könsuppdelad.

Antagna som påbörjat studier 

 Antagna efter ålder, 2007-2018

 Antagna efter utbildningsområde, 2007-2018

 Antagna efter födelseland, 2007-2018

 Antagna efter län, 2007-2018

 Antagna efter arbetsmarknadsregion FA15, 2015-2018 

 Antagna efter utbildningsnivå, 2007-2017

 Antagna efter gymnasiebakgrund, 2007-2017

 Antagna efter utbildningslängd, 2007-2018

 Antagna efter studieform, 2007-2018

 Antagna efter utbildningsområde och inrikes/utrikes född, 2012-2018

 Antagna efter utbildningsnivå och inrikes/utrikes född, 2011-2017

 Antagna efter utbildningsinriktning (SUN5), 2012-2018

Antagnas medelålder efter utbildningsområde, 2007-2018

Antagnas medelålder efter inrikes/utrikes född, 2007-2018

Aktiva studerande totalt (alla studerande under året)

 Studerande efter utbildningsområde, 2007-2018

 Studerande efter län, 2007-2018

 Studerande efter arbetsmarknadsregion FA15, 2015-2018