Studerande

Myndigheten för yrkeshögskolan tar fram uppgifter om studerande på yrkeshögskoleutbildningar.

Statistiska centralbyrån (SCB) är ansvarig för officiell statistik om yrkeshögskolan. Det kan förekomma skillnader mellan statistiken som Myndigheten för yrkeshögskolan publicerat här och den officiella statistik som SCB publicerar. Du hittar den officiella statistiken på SCB:s webbplats www.scb.se/UF0701  .

Nyckeltal

  • 54 400 personer studerade under hela eller delar av 2018.
  • 22 900 av dessa påbörjade studier under året.