Studerande

Myndigheten för yrkeshögskolan tar fram uppgifter om studerande på yrkeshögskoleutbildningar.

Statistiska centralbyrån (SCB) är ansvarig för officiell statistik om yrkeshögskolan. Du hittar den officiella statistiken på SCB:s webbplats www.scb.se/UF0701  .

Nyckeltal

  • 54 400 personer studerade under hela eller delar av 2018.
  • 22 900 av dessa påbörjade studier under året.