Studerande

Myndigheten för yrkeshögskolan tar fram uppgifter om studerande på yrkeshögskoleutbildningar.

Nyckeltal

  • 47 800 personer studerade under hela eller del av 2016.
  • 19 300 av dessa påbörjade studier under året.

Tabeller

Nedan hittar du statistik över antagna och studerande på yrkeshögskoleutbildningar. Statistiken är könsuppdelad.

Studerande som påbörjat studier (antagna)

 Antagna efter ålder, 2007-2016

 Antagna efter utbildningsområde, 2007-2016

 Antagna efter födelseland, 2007-2016

 Antagna efter län, 2007-2016

 Antagna efter utbildningsnivå, 2007-2015

 Antagna efter gymnasiebakgrund, 2007-2015

 Antagna efter utbildningslängd, 2007-2016

 Antagna efter utbildningsområde och inrikes/utrikes född, 2012-2016

 Antagna efter utbildningsnivå och inrikes/utrikes född, 2011-2015

 Medelålder för antagna efter utbildningsområde, 2007-2016

 Medelålder för antagna efter inrikes/utrikes född, 2007-2016

Studerande totalt (alla studerande under året)

 Studerande efter utbildningsområde, 2007-2016

 Studerande efter län, 2007-2016