Studerande

Statistiska centralbyrån (SCB) är ansvarig för officiell statistik om yrkeshögskolan.

Den officiella statistiken innehåller bland annat statistik om studerande. Du hittar den officiella statistiken på SCB:s webbplats www.scb.se/UF0701.

Nyckeltal

  • 77 900 personer studerade under hela eller delar av 2020.
  • 35 800 av dessa påbörjade studier under 2020.
    Källa: SCB