Studerande

Myndigheten för yrkeshögskolan tar fram uppgifter om studerande på yrkeshögskoleutbildningar. Statistiken omfattar antagna som påbörjar studier, studerande, examinerade samt examensgrad.

Nyckeltal

  • 46 500 personer studerade under hela eller del av 2015.
  • 18 300 av dessa påbörjade studier under året.
  • 11 600 examinerades år 2014 och examensgraden var 72 procent.

Tabeller

Nedan hittar du statistik över antagna, studerande, examinerade och examensgrad på yrkeshögskoleutbildningar.

Studerande som påbörjat studier (antagna)

 Antagna efter ålder och kön, 2012-2015

 Antagna efter födelseland och kön, 2012-2015

 Antagna efter utbildningsnivå och kön, 2012-2014

 Antagna efter utbildningsområde och kön, 2012-2015

 Antagna efter län och kön, 2012-2015

 Antagna efter utbildningens längd och kön, 2012-2015

 Antagna efter utbildningsområde, inrikes/utrikes född och kön, 2012-2015

 Antagna efter utbildningsnivå, inrikes/utrikes född och kön, 2012-2014 

 Medelålder för antagna efter utbildningsområde och kön, 2012-2015

 Medelålder för antagna efter inrikes/utrikes född och kön, 2012-2015

Studerande totalt (alla studerande under året)

 Studerande efter utbildningsområde och kön, 2012-2015

 Studerande efter län och kön, 2012-2015

Examinerade och examensgrad

 Examinerade efter utbildningsområde och kön, 2011-2014

 Examinerade efter län och kön, 2011-2014

 Examinerade efter utbildningsområde, inrikes/utrikes född och kön, 2011-2014

 Examensgrad efter utbildningsområde och kön, 2011-2014

 Examensgrad efter utbildningsområde, inrikes/utrikes född och kön, 2011-2014