Sysselsättning efter examen

De examinerades sysselsättning följs årligen upp via en enkät. Det huvudsakliga syftet är att ta reda på hur stor andel av de examinerade som har ett arbete året efter examen och hur väl det överensstämmer med utbildningen.

Nyckeltal

  • 87 procent hade arbete 2020 (avser examinerade 2019).
  • 67 procent  av dessa hade ett arbete som överensstämde helt eller till största delen med utbildningen (avser de som hade arbete 2020 av de som examinerades 2019).

Tabeller

Examinerades sysselsättning före och efter yrkeshögskoleutbildningen

 Sysselsättning före och efter examen, 2012-2020 

Examinerades huvudsakliga sysselsättning efter yrkeshögskoleutbildningen  

 Huvudsaklig sysselsättning efter examen efter kön, 2012-2020

 Huvudsaklig sysselsättning efter examen efter åldersgrupp, 2012-2020

 Huvudsaklig sysselsättning efter examen efter inrikes/utrikes född, 2012-2020

Examinerade i arbete året efter examen

 Examinerade i arbete - översikt (efter flera bakgrundsvariabler), 2012-2020

 Examinerade i arbete efter utbildningsområde och kön, 2012-2020

 Examinerade i arbete efter utbildningsområde och åldersgrupp, 2014-2020

 Examinerade i arbete efter utbildningsområde och inrikes/utrikes född, 2014-2020

 Examinerade i arbete efter region och län, 2014-2020

 Examinerade i arbete efter arbetsmarknadsregion FA15, 2017-2020  

 Examinerade i arbete efter utbildningsinriktning (SUN4) och kön, 2012-2020

 Examinerade i arbete efter utbildningsinriktning (SUN5) och kön, 2014-2020

Arbetets överensstämmelse med utbildningen (avser examinerade som uppgett att de har ett arbete året efter sin examen)

 Arbetets överensstämmelse med utbildningen, 2012-2020

 Arbetets överensstämmelse med utbildningen - översikt (efter flera
     bakgrundsvariabler), 2014-2020

 Arbetets överensstämmelse med utbildningen efter utbildningsområde
     och kön, 2012-2020

 Arbetets överensstämmelse med utbildningen efter utbildningsområde
    och åldersgrupp, 2014-2020

 Arbetets överensstämmelse med utbildningen efter utbildningsområde 
    och inrikes/utrikes födda, 2014-2020

 Arbetets överensstämmelse med utbildningen efter region och län
    och kön, 2014-2020

 Arbetets överensstämmelse med utbildningen efter arbetsmarknadsregion FA15
     2017-2020

 Arbetets överensstämmelse med utbildningen efter utbildningsinriktning (SUN4) 
    och kön, 2014-2020

 Arbetets överensstämmelse med utbildningen efter utbildningsinriktning (SUN5) 
    och kön, 2014-2020

Arbete hos arbetsgivare som de genomfört någon LIA-kurs hos (LIA = Lärande i arbete)

 Examinerade som har arbete hos arbetsgivare som de gjort någon LIA-kurs hos
     efter utbildningsområde och kön, 2012-2020

Arbete hos samma arbetsgivare som tidigare

 Examinerade som har arbete hos samma arbetsgivare som innan efter
     utbildningsområde och kön, 2012-2020

Mer kvalificerade arbetsuppgifter efter examen

Mer kvalificerade arbetsuppgifter efter examen efter utbildningsområde och kön,
     2013-2020

 Tid för de examinerade att få arbete

 Tid för de examinerade att få arbete efter utbildningsområde och kön, 2012-2020    

 

Rapporter

Via länkarna nedan hittar du rapporter där du kan du läsa mer om de studerandes sysselsättning året efter examen.

Studerandes sysselsättning 2020

Studerandes sysselsättning 2019    

Studerandes sysselsättning 2018  

Studerandes sysselsättning 2017

Studerandes sysselsättning 2016