Utbetalda statliga medel

Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar om vilka utbildningar som får ingå i yrkeshögskolan och hur mycket statliga medel de ska beviljas.

Nedan finns statistik om hur mycket medel som betalats ut per år och om utbetalda årsplatser. 

En årsplats motsvarar 40 studieveckor på heltid. Utbetalda årsplatser motsvarar helårsstuderande (mätt i kostnader) och kan användas för att mäta volymerna inom yrkeshögskolan.

Nyckeltal

  • Utbetalda statliga medel 2018: 1 965,6 miljoner kronor.
  • Utbetalda årsplatser 2018: 31 059.
  • Genomsnittligt utbetalt statligt medel per årsplats 2018: 63 300 kronor.

Tabeller

 Utbetalda statliga medel efter utbildningsområde, 2012-2018

 Utbetalda statliga medel efter län, 2012-2018

 Utbetalda statliga medel efter arbetsmarknadsregion FA15, 2015-2018 

 Utbetalda årsplatser efter utbildningsområde, 2012-2018

 Utbetalda årsplatser efter län, 2012-2018

 Utbetalda årsplatser efter arbetsmarknadsregion FA15, 2015-2018