Utbetalda statliga medel

Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar om vilka utbildningar som får ingå i yrkeshögskolan och hur mycket statliga medel de ska beviljas.

Nedan finns statistik om hur mycket medel som betalats ut per år och om utbetalda årsplatser. 

En årsplats motsvarar 40 studieveckor på heltid. Utbetalda årsplatser motsvarar helårsstuderande (mätt i kostnader) och kan användas för att mäta volymerna inom yrkeshögskolan.

Nyckeltal

  • Utbetalda statliga medel 2020: 2 748.7 miljoner kronor.
  • Utbetalda årsplatser 2020: 42 483.
  • Utbetalda statliga medel per utbetald årsplats 2020: 64 700 kronor.

Tabeller

 Utbetalda statliga medel efter utbildningsområde, 2012-2020 

 Utbetalda årsplatser efter utbildningsområde, 2012-2020