Utbildningar och platser

Inom yrkeshögskolan varierar utbudet av utbildningar över tid beroende på arbetsmarknadens efterfrågan. En utbildning har oftast flera utbildningsomgångar med olika starttidpunkter.

Nyckeltal

  • 1 965 utbildningsomgångar pågick under 2017.
  •  768 utbildningsomgångar startade under 2017.
  • 21 600 utbildningsplatser fanns på de utbildningsomgångar som startade.

Utbildningsutbud

Nedan visas det befintliga utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan för platser med slutår under specificerade år dels i en publikation, dels i excelfiler.

Excelfilerna innehåller detaljerad information om utbildningsomgångar och inriktningar. I dem finns uppgifter om bland annat utbildningsområde, utbildningsnamn, utbildningsomgång,YH-poäng, län, kommun och funktionell analysregion (FA15).

Starttidpunkt och avslutstidpunkt för utbildningsomgångarna kan komma att ändras från det att listan publiceras. Likaså kan utbildningsomgångar komma att ställas in om det till exempel blir för få sökande.

 Utbildningsplatser inom yrkeshögskolan som avslutas 2018-2024

 Platser med slutår 2018-2024 efter utbildningsomgång

 Platser med slutår 2018-2024 efter utbildningsinriktning (SUN5)

Kartor

Kartorna öppnas i nytt fönster i ArcGis.

Klicka på plus- och minustecknen i övre vänstra hörnet för att förstora och minska kartan. Klicka på hussymbolen för att återgå till kartans ursprungliga läge. 

Klicka på en region för att visa mer information om den valda regionen. Förstora först kartan, annars kan två regioner komma med i urvalet.

Platser med avslut 2018-2024 efter län

Platser med avslut 2018-2024 per 10 000 invånare 20-64 år efter län

Platser med avslut 2018-2024 efter arbetsmarknadsregion FA15

Platser med avslut 2018-2024 per 10 000 invånare 20-64 år efter arbetsmarknadsregion FA15  

Tabeller

Nedan hittar du statistik över utbildningsomgångar och nyttjade/outnyttjade utbildningsplatser.  

Startade och pågående utbildningsomgångar

 Startade utbildningsomgångar efter utbildningsområde, 2007-2017

 Startade utbildningsomgångar efter län, 2007-2017

 Startade utbildningsomgångar efter FA15, 2015-2017  

 Pågående utbildningsomgångar efter utbildningsområde, 2007-2017

 Pågående utbildningsomgångar efter län, 2007-2017

 Pågående utbildningsomgångar efter FA15, 2015-2017  

Outnyttjade platser vid start

 Platser och outnyttjade platser vid start efter utbildningsområde, 2013-2017

 Platser och outnyttjade platser vid start efter län, 2013-2017

 Platser och outnyttjade platser vid start efter FA15, 2015-2017