Utbildningar och platser

Inom yrkeshögskolan varierar utbudet av utbildningar över tid beroende på arbetsmarknadens efterfrågan. En utbildning har oftast flera utbildningsomgångar med olika starttidpunkter.

Nyckeltal

  • 1 900 utbildningsomgångar pågick under 2016.
  •  739 utbildningsomgångar startade under 2016.
  • 20 800 utbildningsplatser fanns på de utbildningsomgångar som startade.

Utbildningsutbud

Nedan visas det befintliga utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan för platser med avslut under specificerade år dels i en publikation, dels i excelfiler.

Excelfilerna innehåller detaljerad information om utbildningsomgångar och inriktningar. I dem finns uppgifter om bland annat utbildningsområde, utbildningsnamn, utbildningsomgång,YH-poäng, län, kommun etcetera.

Starttidpunkt och avslutstidpunkt för utbildningsomgångarna kan komma att ändras från det att listan publiceras. Likaså kan utbildningsomgångar komma att ställas in om det till exempel blir för få sökande.

Statistik i blickfånget

 Utbildningsplatser inom yrkeshögskolan som avslutas 2017-2024

 Platser med avslut 2017-2024 efter utbildningsomgång

 Platser med avslut 2017-2024 efter utbildningsinriktning (SUN5)

Tabeller

Nedan hittar du statistik över utbildningsomgångar och nyttjade/outnyttjade utbildningsplatser. 

Startade och pågående utbildningsomgångar

 Startade utbildningsomgångar efter utbildningsområde, 2007-2016

 Startade utbildningsomgångar efter län, 2007-2016

 Pågående utbildningsomgångar efter utbildningsområde, 2007-2016

 Pågående utbildningsomgångar efter län, 2007-2016

Outnyttjade platser

 Platser och outnyttjade platser efter utbildningsområde, 2013-2016

 Platser och outnyttjade platser efter län, 2013-2016