Utbildningar och platser

Inom yrkeshögskolan varierar utbudet av utbildningar över tid beroende på arbetsmarknadens efterfrågan. En utbildning har oftast flera utbildningsomgångar med olika starttidpunkter.

Nyckeltal

  • 2 121 utbildningsomgångar pågick under 2018.
  • 855 utbildningsomgångar startade under 2018.
  • 24 400 utbildningsplatser fanns på de utbildningsomgångar som startade 2018.

Listor utbildningsutbud

Nedan visas det befintliga utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan (utbildningsomgångar med slutår 2019-2025). För varje utbildningsomgång finns detaljerad information om bland annat utbildningsområde, utbildningsnamn, YH-poäng, län, kommun, funktionell analysregion (FA15) och antal platser.

Notera att starttidpunkt och avslutstidpunkt för utbildningsomgångarna kan komma att ändras efter att listorna publicerats. Likaså kan utbildningsomgångar komma att ställas in om det till exempel blir för få sökande.

Utbildningsomgångar med slutår 2019-2025 (detaljerad information)

Platser med slutår 2019-2025 efter utbildningsinriktning (SUN5)

Kartor utbildningsutbud

Kartorna öppnas i nytt fönster i ArcGis. Klicka på plus- och minustecknen i övre vänstra hörnet för att förstora och minska kartan. Klicka på hussymbolen för att återgå till kartans ursprungliga läge. 

Klicka på en region för att visa mer information om den valda regionen. Förstora först kartan, annars kan två regioner komma med i urvalet.

Platser med slutår 2019-2025 efter län

Platser med slutår 2019-2025 per 10 000 invånare 20-64 år efter län

Platser med slutår 2019-2025 efter arbetsmarknadsregion FA15

Platser med slutår 2019-2025 per 10 000 invånare 20-64 år efter arbetsmarknadsregion FA15  

Tabeller

Nedan hittar du statistik över utbildningsomgångar och nyttjade/outnyttjade utbildningsplatser.  

Startade och pågående utbildningsomgångar

 Startade utbildningsomgångar efter utbildningsområde och studieform, 2007-2018

 Startade utbildningsomgångar efter län, 2007-2018

 Startade utbildningsomgångar efter FA15, 2015-2018  

 Pågående utbildningsomgångar efter utbildningsområde och studieform, 2007-2018

 Pågående utbildningsomgångar efter län, 2007-2018

 Pågående utbildningsomgångar efter FA15, 2015-2018  

Outnyttjade platser vid start

 Platser och outnyttjade platser vid start efter utbildningsområde, 2013-2018

 Platser och outnyttjade platser vid start efter län, 2013-2018

 Platser och outnyttjade platser vid start efter FA15, 2015-2018

 Platser och outnyttjade platser vid start efter utbildningsinriktning (SUN5),
     2013-2018