Utbildningar och platser

Inom yrkeshögskolan varierar utbudet av utbildningar över tid beroende på arbetsmarknadens efterfrågan. En utbildning har oftast flera utbildningsomgångar med olika starttidpunkter.

Nyckeltal

  • 3 016 utbildningsomgångar pågick under 2020.
  • 1 348 utbildningsomgångar startade under 2020.
  • Med start 2020 fanns 36 500 beslutade platser, varav 3 200 (9 %) var outnyttjade vid utbildningens start. 

Listor utbildningsutbud

Nedan visas det befintliga utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan (utbildningsomgångar med slutår 2021-2028) för utbildningar på minst 100 YH-poäng. Listorna är avstämda 2021-01-25.

Starttidpunkt och avslutstidpunkt för utbildningsomgångarna kan komma att ändras efter att listorna publicerats. Likaså kan utbildningsomgångar komma att ställas in om det till exempel blir för få sökande. 

Utbildningsomgångar med slutår 2021-2028 efter utbildningsområde, utbildningsnamn, YH-poäng, län, kommun, funktionell analysregion (FA15), antal platser med mera

Platser med slutår 2021-2028 efter utbildningsinriktning (SUN5)

Kartor utbildningsutbud

Inom yrkeshögskolan finns olika utbildningsupplägg. Kartorna nedan visar antalet utbildningsplatser fördelade på län och FA-region.

I kartorna kan du välja att se antalet utbildningsplatser med distansupplägg eller antalet platsbundna utbildningsplatser. Ha i åtanke att distansbegreppet är brett och utbildningarnas upplägg och antal fysiska träffar varierar kraftigt. När kartorna öppnas är det antalet bundna utbildningsplatser som visas i kartan. Avmarkera det översta lagret i kartan (i lagerlistan till höger) för att istället se antalet distansplatser.

Popup-fönster, som sammanfattar förekomsten av utbildningsplatser i vald region, visas då du klickar i kartan. OBS! Om antalet platser inte syns i kartan när du öppnar den eller skiftar mellan lager, kan du zooma i kartan för att se det faktiska antalet platser per region direkt i kartan.

Utbildningsplatser som avslutas 2021-2028 per län

Utbildningsplatser som avslutas 2021-2028 per FA-region

Omkring 9 500 utbildningsplatser inom yrkeshögskolan ges på utbildningar där utbildningsanordnaren angivit att utbildningen ska bedrivas på flera orter. De två kartorna nedan visar hur många sådana utbildningar som finns i ett län eller i en FA-region. Observera att dessa kartor visar antal utbildningar till skillnad från föregående kartor som visar antal utbildningsplatser.

När du klickar i en region i kartan får du fram ett popup-fönster som innehåller namnen på de utbildningar som anordnaren angivit kommer att bedrivas på flera orter och som har samtliga eller delar av utbildningsplatserna i regionen.

Antal utbildningar där utbildningsanordnaren angivit att utbildningen ska bedrivas vid flera orter, fördelade på län

Antal utbildningar där utbildningsanordnaren angivit att utbildningen ska bedrivas vid flera orter, fördelade på FA-region

Tabeller

Nedan hittar du statistik över utbildningsomgångar och nyttjade/outnyttjade utbildningsplatser. 

Startade och pågående utbildningsomgångar

 Startade utbildningsomgångar efter utbildningsområde och studieform, 2007-2020

 Startade utbildningsomgångar efter län, 2007-2020

 Startade utbildningsomgångar efter FA15, 2015-2020  

 Pågående utbildningsomgångar efter utbildningsområde och studieform, 2007-2020

 Pågående utbildningsomgångar efter län, 2007-2020

 Pågående utbildningsomgångar efter FA15, 2015-2020  

Outnyttjade platser vid start

 Platser och outnyttjade platser vid start efter utbildningsområde, 2013-2020

 Platser och outnyttjade platser vid start efter län, 2013-2020

 Platser och outnyttjade platser vid start efter FA15, 2015-2020

 Platser och outnyttjade platser vid start efter utbildningsinriktning (SUN5),
     2013-2020