Utbildningar och platser

Inom yrkeshögskolan varierar utbudet av utbildningar över tid beroende på arbetsmarknadens efterfrågan. En utbildning har oftast flera utbildningsomgångar med olika starttidpunkter.

Nyckeltal

  • 2 441 utbildningsomgångar pågick under 2019.
  • 1 035 utbildningsomgångar startade under 2019.
  • 30 700 utbildningsplatser fanns på de utbildningsomgångar som startade 2019.

Listor utbildningsutbud

Nedan visas det befintliga utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan (utbildningsomgångar med slutår 2021-2028) för utbildningar på minst 100 YH-poäng. Listorna är avstämda 2021-01-25.

Starttidpunkt och avslutstidpunkt för utbildningsomgångarna kan komma att ändras efter att listorna publicerats. Likaså kan utbildningsomgångar komma att ställas in om det till exempel blir för få sökande. 

Utbildningsomgångar med slutår 2021-2028 efter utbildningsområde, utbildningsnamn, YH-poäng, län, kommun, funktionell analysregion (FA15), antal platser med mera

Platser med slutår 2021-2028 efter utbildningsinriktning (SUN5)

Kartor utbildningsutbud

Kartor över befintligt utbildningsutbud kommer preliminärt att publiceras vecka 7.

Tabeller

Nedan hittar du statistik över utbildningsomgångar och nyttjade/outnyttjade utbildningsplatser.  

Startade och pågående utbildningsomgångar

 Startade utbildningsomgångar efter utbildningsområde och studieform, 2007-2019

 Startade utbildningsomgångar efter län, 2007-2019

 Startade utbildningsomgångar efter FA15, 2015-2019  

 Pågående utbildningsomgångar efter utbildningsområde och studieform, 2007-2019

 Pågående utbildningsomgångar efter län, 2007-2019

 Pågående utbildningsomgångar efter FA15, 2015-2019  

Outnyttjade platser vid start

 Platser och outnyttjade platser vid start efter utbildningsområde, 2013-2020

 Platser och outnyttjade platser vid start efter län, 2013-2020

 Platser och outnyttjade platser vid start efter FA15, 2015-2020

 Platser och outnyttjade platser vid start efter utbildningsinriktning (SUN5),
     2013-2020