Utbildningar och platser

Inom yrkeshögskolan varierar utbudet av utbildningar över tid beroende på arbetsmarknadens efterfrågan. En utbildning har oftast flera utbildningsomgångar med olika starttidpunkter.

Nyckeltal

  • 2 441 utbildningsomgångar pågick under 2019.
  • 1 035 utbildningsomgångar startade under 2019.
  • 30 700 utbildningsplatser fanns på de utbildningsomgångar som startade 2019.

Listor utbildningsutbud

Nedan visas det befintliga utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan (utbildningsomgångar med slutår 2020-2026) för utbildningar på minst 100 YH-poäng. 

Starttidpunkt och avslutstidpunkt för utbildningsomgångarna kan komma att ändras efter att listorna publicerats. Likaså kan utbildningsomgångar komma att ställas in om det till exempel blir för få sökande. 

Sommaren 2020 beslutade myndigheten om ytterligare utbildningsplatser i form av en extra utbildningsomgång till ett antal utbildningar. Dessa ingår i listorna som är avstämda 2020-09-02.

Utbildningsomgångar med slutår 2020-2026 efter utbildningsområde, utbildningsnamn, YH-poäng, län, kommun, funktionell analysregion (FA15), antal platser med mera

Platser med slutår 2020-2026 efter utbildningsinriktning (SUN5)

Kartor utbildningsutbud

Kartorna öppnas i nytt fönster i ArcGis. Klicka på plus- och minustecknen i övre vänstra hörnet för att förstora och minska kartan. Klicka på hussymbolen för att återgå till kartans ursprungliga läge. 

Klicka på en region för att visa mer information om den valda regionen. Förstora först kartan, annars kan två regioner komma med i urvalet.

Kartorna visar var utbildningsplatserna är avsedda att nyttjas. För de utbildningsomgångar som har platser fördelade på flera regioner (län eller FA-region) är detta en avsiktsförklaring som kan komma att justeras vid start.

Sommaren 2020 beslutade myndigheten om ytterligare utbildningsplatser i form av en extra utbildningsomgång till ett antal utbildningar. Dessa ingår inte i kartorna som är avstämda 2020-02-27. Kartorna omfattar enbart platser på utbildningar på minst 100 YH-poäng.

Yh-platser med avslut 2020-2026 efter län

Yh-platser med avslut 2020-2026 per 10 000 invånare 20-64 år efter län

Yh-platser med avslut 2020-2026 efter FA-region

Yh-platser med avslut 2020-2026 per 10 000 invånare 20-64 år efter FA-region

Tabeller

Nedan hittar du statistik över utbildningsomgångar och nyttjade/outnyttjade utbildningsplatser.  

Startade och pågående utbildningsomgångar

 Startade utbildningsomgångar efter utbildningsområde och studieform, 2007-2019

 Startade utbildningsomgångar efter län, 2007-2019

 Startade utbildningsomgångar efter FA15, 2015-2019  

 Pågående utbildningsomgångar efter utbildningsområde och studieform, 2007-2019

 Pågående utbildningsomgångar efter län, 2007-2019

 Pågående utbildningsomgångar efter FA15, 2015-2019  

Outnyttjade platser vid start

 Platser och outnyttjade platser vid start efter utbildningsområde, 2013-2019

 Platser och outnyttjade platser vid start efter län, 2013-2019

 Platser och outnyttjade platser vid start efter FA15, 2015-2019

 Platser och outnyttjade platser vid start efter utbildningsinriktning (SUN5),
     2013-2019