Utbildningar och platser

Inom yrkeshögskolan varierar utbudet av utbildningar över tid beroende på arbetsmarknadens efterfrågan. En utbildning har oftast flera utbildningsomgångar med olika starttidpunkter.

Nyckeltal

  • 1 845 utbildningsomgångar pågick under 2015.
  • 702 utbildningsomgångar startade under 2015.
  • 19 100 utbildningsplatser fanns på de utbildningsomgångar som startade.

Lista utbildningsutbud

Nedan finns en lista med det befintliga utbildningsutbudet. Starttidpunkt och avslutstidpunkt för utbildningsomgångarna kan komma att ändras från det att listan publiceras. Likaså kan utbildningsomgångar komma att ställas in om det till exempel blir för få sökande.

Tabeller

Nedan hittar du statistik över utbildningsomgångar och utbildningsplatser.

Utbildningsutbud

 Utbildningsutbud yrkeshögskolan (april 2016)

 Utbildningsplatser med avslut 2016-2021 efter utbildningsinriktning (SUN5)

Startade och pågående utbildningsomgångar

 Startade utbildningsomgångar efter utbildningsområde, 2012-2015

 Startade utbildningsomgångar efter län, 2012-2015

 Pågående utbildningsomgångar efter utbildningsområde, 2012-2015

 Pågående utbildningsomgångar efter län, 2012-2015

Outnyttjade platser

 Platser och outnyttjade platser efter utbildningsområde, 2013-2015

 Platser och outnyttjade platser efter län, 2013-2015