Utbildningsanordnare

Inom yrkeshögskolan finns fyra typer av huvudmän: statliga, kommunala, landsting och privata anordnare.

Nyckeltal

  • 227 utbildningsanordnare bedrev YH-utbildning 2015.
  • Av dessa var 125 privata, 95 kommuner, 6 landsting ochstatlig högskola.

Tabeller

Nedan hittar du statistik över anordnare som bedriver yrkeshögskoleutbildning. 

 Utbildningsanordnare efter huvudmannatyp, 2012-2015

 Utbildningsanordnare efter utbildningsområde, 2012-2015

 Utbildningsanordnare efter län, 2012-2015

 Studerande efter utbildningsanordnarens huvudmannatyp, 2012-2015