Utbildningsanordnare

Inom yrkeshögskolan finns fyra typer av huvudmän: statliga, kommunala, landsting och privata anordnare.

Nyckeltal

  • 227 utbildningsanordnare bedrev YH-utbildning 2016.
  • Av dessa var 128 privata, 92 kommuner, 6 landsting ochstatlig högskola.

Tabeller

Nedan hittar du statistik över anordnare som bedriver yrkeshögskoleutbildning. 

 Utbildningsanordnare efter huvudmannatyp, 2007-2016

 Utbildningsanordnare efter utbildningsområde, 2007-2016

 Utbildningsanordnare efter län, 2007-2016

 Studerande efter utbildningsanordnarens huvudmannatyp, 2007-2016