Verksamhetsområden

Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att ansvara för frågor som rör utbildningar inom yrkeshögskolan. Dessutom ansvarar vi för ytterligare frågor inom utbildningsområdet.

Utbildningar som svarar mot arbetslivets behov av kvalificerad yrkeskompetens och som drivs i nära samverkan med företag och andra arbetsgivare.

Utbildningar som är högskoleförberedande, yrkesinriktade eller inom kulturarvsområdet och drivs av privata utbildningsanordnare.

Anne Dillner/Simple Scandinav

Utbildningar till kontakttolk, teckenspråks- och dövblindtolk samt skrivtolk som drivs av folkhögskolor och studieförbund.

Ulrika Kestere/Simple Scandinav

Eftergymnasiala utbildningar inom olika områden som bedrivs av fristående skolor. Utbildningarnas statliga stöd omfattas endast av tillsyn.

Sveriges referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (SeQF) – en viktig pusselbit för kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Validering innebär att en persons kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt, för studier eller arbete, oavsett hur, var eller när de förvärvats.