Kompletterande utbildningar

Utbildningsformen kompletterande utbildningar håller på att fasas ut. Merparten av utbildningarna drivs nu vidare enligt andra regelverk.

I december 2013 upphörde förordningen om statligt stöd till kompletterande utbildningar. För att antagna elever ska kunna slutföra sina studier får pågående utbildningar drivas vidare under en övergångsperiod. De upphävda bestämmelserna gäller därför fortfarande för en del av de utbildningar som tidigare beviljats stöd enligt den gamla förordningen.

Frågor?

Kontakta utbildningsavdelningen via e-post info@myh.se eller via telefon 010-209 01 00 (vxl) och be att få prata med en handläggare som arbetar med dessa frågor.