Konst- och kulturutbildningar

Foto: Foto: Scandinav

Utbildningar som är högskoleförberedande, yrkesinriktade eller inom kulturarvsområdet och drivs av privata utbildningsanordnare.

Inom konst- och kulturutbildningar finns det flera  olika inriktningar som bildkonst, musik, teater,  dans, mode, skrivande, arkitektur, silversmide  och keramik för att nämna några.

Utbildningarna är indelade i tre kategorier med olika syften och ska

  • förbereda för högskoleutbildningar som kan leda fram till konstnärliga examina,
  • medverka till att utveckla ett kvalificerat yrkeskunnande inom det konstnärliga eller kulturella området, eller
  • ha ett innehåll som syftar till att bevara eller  utveckla kulturarvet.

Utbildningarna drivs av privata utbildningsanordnare och kan få statligt stöd genom statsbidrag och/eller genom att de studerande får rätt till studiemedel från CSN.

Utbildningsanordnarna tar ut studerandeavgifter som varierar  mellan utbildningarna. 

Vilka utbildningar som finns kan du se på konstkulturutbildning.se som vänder sig till potentiella sökande.

Myndighetens uppgifter för konst- och kulturutbildningar

  • Fatta beslut om vilka utbildningsanordnare som ska beviljas statligt stöd (statsbidrag och/eller studiestödsberättigande)
  • Göra tillsyn
  • Granska utbildningarnas kvalitet
  • Framställa statistik
  • Främja utvecklingen och kvaliteten i utbildningarna