Konst- och kulturutbildningar

Konst- och kulturutbildningar är en ny eftergymnasial utbildningsform i Sverige. De första utbildningarna startade hösten 2015.

Utbildningarna finns inom exempelvis dans, musik, teater, film, konst och mode. De bedrivs av fristående (privata) skolor men står under statlig tillsyn och får stöd i form av statsbidrag och/eller studiestödsberättigande för de studerande.

Många av utbildningarna förbereder för fortsatta studier på högskolan, på till exempel konst-, musik- eller teaterhögskolor. Andra leder direkt till ett yrke, som exempelvis dansare, designer eller musikalartist.

Här ryms även kortare kurser som ger fördjupning eller inspiration inom ett område, till exempel stickning, smide eller folkdans. Dessa har som syfte att på något sätt bevara eller utveckla kulturarvet.

Vilka utbildningar som finns kan du se på vår webb konstkulturutbildning.se som vänder sig till potentiella sökande.

Längden på utbildningarna kan variera från några dagar upp till flera år. De längre utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN.

Skolorna tar studerandeavgifter för undervisningen. Hur stora avgifterna är varierar mycket mellan olika utbildningar och beror på hur mycket de får i statsbidrag.

Kort bakgrund

Utbildningarna som tillhör den nya utbildningsformen konst- och kulturutbildningar är inga nykomlingar i sig, tvärtom är de både etablerade och välkända. De har tidigare bedrivits som så kallade kompletterande utbildningar, en utbildningsform som nu håller på att fasas ut.

Myndighetens uppgifter för konst- och kulturutbildningar

  • Fatta beslut om vilka utbildningsanordnare som ska beviljas statligt stöd (statsbidrag och/eller studiestödsberättigande)
  • Göra tillsyn
  • Granska utbildningarnas kvalitet
  • Framställa statistik
  • Främja utvecklingen och kvaliteten i utbildningarna