Ansökningsomgång 2017

Myndigheten för yrkeshögskolan kommer under 2017 att genomföra en ansökningsomgång om stöd i form av studiestödsberättigande för de studerande och statsbidrag till konst- och kulturutbildningar med utbildningsstart i januari 2018.

Beslut om stöd för konst- och kulturutbildningar kommer kring midsommar
Under ansökningsomgången 2017 om stöd för konst- och kulturutbildningar som startar under 2018 inkom 61 ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskolan. Ansökningsomgången gällde stöd i form av studiestödsberättigande och statsbidrag för utbildningar inom det konstnärliga eller kulturella området enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar. Ansökningsomgången har varit öppen mellan den 15 december 2016 och den 15 februari 2017. Myndigheten avser fatta beslut om vilka utbildningar som kommer beviljas stöd runt midsommar. 

Du som anordnare har kunnat ansöka om att din utbildning ska berättiga till studiestöd för de studerande eller statsbidrag enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

Anvisningarna till ansökan hittar du till höger i menyn under rubriken Anvisningar.

Läs mer om konst- och kulturutbildningar