Ansökningsomgång 2016

Myndigheten för yrkeshögskolan genomförde under 2016 en ansökningsomgång om stöd till konst- och kulturutbildningar som startar under 2017.

Ansökningsomgången öppnade den 17 maj 2016 och stängde den 6 september 2016. Den 18 januari 2017 fattade MYH beslut kring vilka utbildningar som beviljas stöd.

Du som anordnare har kunnat ansöka om att din utbildning ska berättiga till studiestöd enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar. Det har inte varit möjligt att ansöka om statsbidrag för utbildningen i denna ansökningsomgång. Anledningen är att en översyn av ersättningsmodellen för konst- och kulturutbildningarna har pågått.

Anvisningarna till ansökan hittar du till höger i menyn under rubriken Anvisningar.
Läs mer om konst- och kulturutbildningar

Mer information

Nyhet: Ansökningsomgång 2016 med stöd till konst- och kulturutbildningar

Pressmeddelande: Nya Konst- och kulturutbildningar nu klara