Resultat av ansökningsomgång 2014 - överföring från kompletterande utbildning

Här presenteras resultatet av överföringen 2014 från kompletterande utbildningar till konst- och kulturutbildningar.

Hösten 2014 var det möjligt att ansöka om att få överföra utbildningar som bedrevs som kompletterande utbildningar till den nya utbildningsformen konst- och kulturutbildningar.

Här kan du se vilka utbildningar som överfördes, samt information om längd, ort, studieform, antal beviljade platser, vilken form av stöd (studiestöd och/eller satsbidrag) som beviljats med mera:

Lista - Utbildningar som överförts till konst- och kulturutbildningar, beslut februari 2015

Du kan också läsa mer om överföringen och ta del av statistik kring resultatet i rapporten nedan:

Rapport "Statistik över konst- och kulturutbildningar" samt tabellbilaga