Ansök om stöd för konst- och kulturutbildningar

Om du bedriver eller vill starta en utbildning inom det konstnärliga eller kulturella området kan du ansöka om statligt stöd i form av statsbidrag och/eller rätt till studiestöd för de studerande. Här kan du läsa mer om vilka krav som ställs och hur du gör om du är intresserad av att söka.

Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att besluta om vilka utbildningar som ska beviljas stöd, och du måste därför skicka in en ansökan till oss. Vi genomför ansökningsomgångar när det finns möjlighet att ansöka om studiestödsberättigande eller om statsbidrag för utbildningen. Här kan du läsa mer om ansökningsomgångarna, vilka krav som ställs och hur du gör om du är intresserad av att söka. 

Information om ansökan om förnyat stöd, anvisningar och ansökan hittar du i menyn till höger.

Frågor?

Kontakta myndigheten via e-post info@myh.se eller via telefon 010-209 01 00 (växelnummer) och be att få prata med en handläggare som arbetar med dessa frågor.