Ansök om förnyat stöd för konst- och kulturutbildning med gällande beslut

Foto: Simple Scandinav, illustration MYH

Anordnare av konst- och kulturutbildningar kan ansöka om att få förnyat stöd för en konst- och kulturutbildning genom att ansöka om att få starta nya omgångar för utbildningen.

Vem kan ansöka?

Möjligheten att ansöka om förnyat stöd för en konst- och kulturutbildning avser de utbildningar som har ett gällande beslut om stöd i form av studiestödsberättigande för de studerande eller statsbidrag, enligt förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

Vad innebär ansökan?

Ansökan om förnyat stöd görs utifrån utbildningens individuella upplägg av omgångar. Utbildningsanordnaren ansöker om att få starta nya omgångar i en ny beslutsperiod som tar vid där det behövs för att utbildningen ska kunna fortsätta bedrivas med kontinuitet. Detta innebär att en och samma utbildning kan få stöd för flera beslutsperioder som kan överlappa varandra eller haka i varandra.

Ansökan avser det stöd som gäller för utbildningen enligt tidigare beslut. Om utbildningen enbart berättigar till studiestöd gäller ansökan om förnyat stöd enbart studiestöd. Om utbildningen berättigar till studiestöd och statsbidrag gäller ansökan om förnyat stöd studiestöd och statsbidrag.

Ansökan avser det antal årsplatser som redan är beslutade för utbildningen. Ansökan avser den utbildningsplan som är beslutad för utbildningen.

Anvisningarna till ansökan hittar du till höger i menyn under rubriken Anvisningar och ansökan. Det är viktigt att du som vill ansöka läser igenom anvisningarna med bilagor innan du fyller i ansökan, som görs via en blankett som finns på Mina Sidor.

Läs mer om allmänna förutsättningar och krav

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om förnyat stöd för konst- och kulturutbildningar med gällande beslut om stöd. MYHFS-nummer 2016:9