Anvisningar och ansökan

Det är viktigt att du som vill ansöka om förnyat stöd läser igenom anvisningarna innan du fyller i ansökningsblanketten. Här hittar du anvisningarna till ansökan. Ansökningsblanketten, budgetmallen och blanketten för ändring av utbildningsplan hittar du på Mina Sidor.

Hur ansöker man?

Ansökan görs via blanketten Ansökan om förnyat stöd för konst- och kulturutbildning med gällande beslut som finns tillgänglig för befintliga utbildningsanordnare under rubriken blanketter på Mina sidor.  

För att ni ska kunna fylla i blanketten på ett korrekt sätt är det nödvändigt att läsa den information som finns i Anvisningar för ansökan om förnyat stöd till konst- och kulturutbildning med gällande beslut. Här finns också information om de bilagor som ska bifogas ansökan.

Annat material såsom förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar, faktablad och föreskrifter publicerade av myndigheten som kan användas som stöd vid framtagandet av ansökan hittar du på myndighetens webbplats, myh.se.

När ska ansökan skickas in?

Ansökan om förnyat stöd ska ha kommit in till Myndigheten för yrkeshögskolan senast 12 månader men tidigast 15 månader innan starten av den första nya utbildningsomgången. Utbildningarna har olika längd och upplägg vilket innebär att ni bör ansöka om förnyat stöd för olika utbildningar vid olika tillfällen. Detta för att en utbildning ska kunna starta nya omgångar med kontinuitet i förhållande till nuvarande upplägg. Inledningsvis kommer myndigheten att informera varje anordnare om när respektive utbildning bör ansöka om förnyat stöd för att utbildningen ska kunna starta nya utbildningsomgångar enligt utbildningens nuvarande upplägg.

Grafik över när man ansöker om Förnyat stöd för beviljade konst- och kulturutbildningar

Anvisningar för ansökan om förnyat stöd till konst- och kulturutbildning med gällande beslut.

Bilaga 1: Ansökan om förnyat stöd för konst- och kulturutbildning med gällande beslut (länk till Mina sidor)

Bilaga 2: Budget konst- och kulturutbildningar (länk till Mina sidor)

Logga in med ditt användarkonto på Mina sidor för att få tillgång till bilagorna ovan.