Administration av konst- och kulturutbildningar

För en konst- och kulturutbildning finns det ett antal administrativa uppgifter du som utbildningsanordnare kommer att behöva göra. Vissa är obligatoriska, andra kan bli nödvändiga för just din utbildning.

Exempel på uppgifter som är obligatoriska:

  • Skicka in startsignal
  • Lämna uppgifter om studerande
  • Lämna uppgifter om studerandes studieresultat
  • Skicka in slutsignal

Exempel på uppgifter som inte är obligatoriska men som kan bli aktuella för just din utbildning:

  • Ansöka om att flytta startdatum
  • Ansöka om förändringar i utbildningsplanen
  • Ansöka om särskilt pedagogiskt stöd

En uppgift som inte är obligatorisk men som vi verkligen rekommenderar dig att göra är att lägga in eller uppdatera information om utbildningen så att den kan visas på olika webbplatser som presenterar utbildningar, exempelvis konstkulturutbildning.se, utbildningsinfo.se och allastudier.se

Administrationen sker via Mina sidor

All administration av konst- och kulturutbildningar görs på Mina sidor.

Bli användare på Mina sidor

För att kunna administrera en utbildning behöver du ha rätt användarroll på Mina sidor. Den roll du behöver är ”Hantera beviljad utbildning KK”. I din organisation finns en eller flera personer som har behörighet att registrera nya användare och att tilldela roller. 

Mer information finns i handboken

V har tagit fram en handbok för administration av konst- och kulturutbildningar som ger vägledning kring några av de vanligaste administrativa uppgifterna, i vilken ordning de ska utföras samt svar på vanliga frågor om hur de ska utföras. 

Läs mer i handboken för administration av en konst- och kulturutbildning på Mina sidor