Hantera beviljad utbildning

Att hantera en beviljad utbildning innebär att regelbundet uppdatera uppgifter och information om utbildningen som vi på myndigheten behöver ha tillgång till och som visas på olika webbplatser som presenterar utbildningar.

Det är mycket viktigt att uppgifter om styrelse eller ledningsgrupp, startdatum, studerandelista och utbildningsledare är aktuella. Vi behöver tillgång till aktuella uppgifter bland annat för att kunna nå rätt person vid behov, ta fram korrekt statistik och kunna genomföra beräkningar inför eventuella utbetalningar av statbidrag. Vissa uppgifter och inrapporteringar ska godkännas av oss innan de slår igenom. Det gäller till exempel uppgifter om styrelsen eller ledningsgruppen.

Information till webbplatser som presenterar utbildningar

För att få så bra exponering som möjligt för potentiella studerande är det viktigt att ni lägger in eller uppdaterar information om era utbildningar på Mina sidor. Informationen hämtas och visas på olika webbplatser som presenterar utbildningar, exempelvis konstkulturutbildning.se, utbildningsinfo.se och allastudier.se. Informationen om utbildningen ska överensstämma med informationen i den aktuella utbildningsplanen.

Ge startsignal för att komma igång

När en beviljad utbildningsomgång ska starta måste ni ange vissa uppgifter till oss på myndigheten. Detta kallas att skicka in startsignal. Startsignalen ska registreras via Mina sidor direkt efter första kursdagen när antagning av studerande har fastställts. För att startsignalen ska vara möjlig att skicka in måste ni tidigare ha skickat in uppgifter om styrelsen eller ledningsgruppen Även uppgifter om de studerande ska vara registrerade innan startsignalen kan skickas in och bli godkänd av oss.

Mer information 

Vi har tagit fram en handbok för administration av konst- och kulturutbildningar som ger vägledning kring några av de vanligaste administrativa uppgifterna, i vilken ordning de ska utföras samt svar på vanliga frågor om hur de ska utföras. 
Här kan du ladda ner handboken för administration av konst- och kulturutbildning.