Distansstöd - för anordnare som ställer om till distansundervisning

Myndigheten för yrkeshögskolan har fått ett regeringsuppdrag att under 2021 ge ett fortsatt utökat stöd till utbildningsanordnare inom de utbildningsformer som myndigheten ansvarar för i frågor som rör distansundervisning.

Stödet kommer myndigheten framför allt lämna genom olika resurser och material från aktiviteter som genomförs inom ramen för Distansstöd.

Vad finns för dig som anordnare inom Distansstöd

Vi erbjuder mötesplatser i form av återkommande webbinarier. Där möter du experter på distansundervisning och kan samtala med andra anordnare som utvecklat bra lösningar för distansundervisning. Du får även tillgång till redaktionellt material i form av podcasten “Distansstödspodden” och filmat material på Youtube. Vi har valt teman och exempel som anordnare tipsat om.

Läs mer om vad som erbjuds inom ramen för projektet och vilka aktiviteter som är planerade.

Webbinarier

Under 2021 anordnar myndigheten webbinarier för dig som utbildningsanordnare för konst- och kulturutbildningar. Samtliga webbinarier kommer även att finnas tillgängliga här i efterhand.

Webbinarierna är öppna och kräver inte anmälan - länk till respektive webbinarium kommer att finnas tillgänglig nedan. Nedan datum är preliminära och kan komma att ändras.

28/9 10.00-11.00 

Verktyg för systematiskt kvalitetsarbete

Presentation av myndighetens diagnostiska självvärderingsverktyg för konst- och kulturutbildning.

21/10 10.00-11.00 

Studiedokumentation – för struktur i rapporteringen av studerandes resultat

Genomgång och frågestund om den digitala rapporteringen av studiedokumentation samt betygssättning.

18/11 10.00-11.00 

Behörighet och urval i tillträdesprocessen till konst- och kulturutbildningar

Information och frågestund om vad som är viktigt att tänka på vid behörighetsprövningen och urvalet bland studerande.

Videoguide för rapportering av studieresultat

För att underlätta för dig som rapporterar studieresultat på Mina sidor har vi tagit fram en videoguide med stegvis instruktion för inrapporteringen. ​

Videoguide studieresultat 

Från och med den 1 maj 2021 ska anordnare för konst- och kulturutbildningar samt utbildningar med endast tillsyn rapportera studieresultat direkt på Mina sidor.

Mer detaljerad information finns på Mina sidor, under Hjälp & information.