Distansstöd - för anordnare som ställer om till distansundervisning

Myndigheten för yrkeshögskolan har fått ett regeringsuppdrag att under 2021 ge ett fortsatt utökat stöd till utbildningsanordnare inom de utbildningsformer som myndigheten ansvarar för i frågor som rör distansundervisning.

Stödet kommer myndigheten framför allt lämna genom olika resurser och material från aktiviteter som genomförs inom ramen för Distansstöd.

Vad finns för dig som anordnare inom Distansstöd

Vi erbjuder mötesplatser i form av återkommande webbinarier. Där möter du experter på distansundervisning och kan samtala med andra anordnare som utvecklat bra lösningar för distansundervisning. Du får även tillgång till redaktionellt material i form av podcasten “Distansstödspodden” och filmat material på Youtube. Vi har valt teman och exempel som anordnare tipsat om.

Läs mer om vad som erbjuds inom ramen för projektet och vilka aktiviteter som är planerade.

Videoguide för rapportering av studieresultat

För att underlätta för dig som rapporterar studieresultat på Mina sidor har vi tagit fram en videoguide med stegvis instruktion för inrapporteringen. ​

Videoguide studieresultat 

Från och med den 1 maj 2021 ska anordnare för konst- och kulturutbildningar samt utbildningar med endast tillsyn rapportera studieresultat direkt på Mina sidor.

Mer detaljerad information finns på Mina sidor, under Hjälp & information.