Distansstöd - för anordnare som ställer om till distansundervisning

Under 2020 ger MYH ett utökat stöd till utbildningsanordnare inom de utbildningsformer som myndigheten ansvarar för i frågor som rör distansundervisning.

Stödet sker inom ramen för en särskild satsning som heter Distansstödsprojektet. Här erbjuds bland annat mötesplatser i form av regelbundet återkommande webbinarier och webbcaféer där du som anordnare kan möta och samtala med andra anordnare som utvecklat bra lösningar för distansundervisning, samt även möta experter på distansundervisning. Projektet tar också fram redaktionellt material i form av podcaster och filmer som du kan ta del av. Läs mer om vad som erbjuds inom ramen för projektet och vilka aktiviteter som är planerade.