Försäkringar

De som studerar på en konst- och kulturutbildning är inte försäkrade genom Myndigheten för yrkeshögskolan.

Det är bra om du som utbildningsanordnare ser över vilka försäkringar som är tecknade, och om de täcker de studerande på utbildningen eller inte. Du bör också informera de studerande om de är täckta av en försäkring eller inte när de är på plats på utbildningen.