Konst- och kulturdagen 2016

Den 28 april 2016 arrangerar myndigheten Konst - och kulturdagen 2016 och välkomnar utbildningsanordnare inom konst- och kulturutbildningar. Under dagen ges viktig och nyttig information för dig som arbetar med konst- och kulturutbildningar.

Datum, tid och plats

Datum och tid: 28 april kl.9.30-16.00
Plats: Aros Congress center, Västerås

Program

  • 9.00 – 9.30  Registrering
  • 9.30 – 11.50  Informationspass: SeQF- information, Tillsyn, kvalitetskriterier och ansökningsomgång
  • 11.50 – 13.10  Lunch på egen hand
  • 13.10 – 15.30  Informationspass: Uppföljning av konst- och kulturutbildningar, Administration, Kommunikation, Presentation av Gerlesborgsskolans samarbete med Tensta konsthall 
  • 15.30 – 16.00  Frågor och avrundning

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan

Anmälan till Konst- och kulturdagen stängde den 14 april 2016. 

Informationspass

SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer

Myndigheten informerar om arbetet med SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer, samt hur de som utfärdar kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet kan ansöka om att ingå och bli nivåplacerade i referensramen.

Ladda ner presentationen

Tillsyn, kvalitetskriterier och ansökningsomgång

Myndigheten informerar kring de tillsyner som genomförts under året. En presentation av kvalitetskriterierna som tagits fram för konst- och kulturutbildningar. Information om ansökningsomgången som genomförs under 2016.

Ladda ner presentationen om tillsyn
Ladda ner presentationen om kvalitetskriterier
Ladda ner presentationen om ansökan

Uppföljning av konst- och kulturutbildningar

I ett interaktivt pass funderar vi gemensamt kring vilken uppföljningsinformation som behövs om konst- och kulturutbildningarna och vilken funktion den fyller. 

Väcka intresse och öppna dörrar till konstens värld. Gerlesborgsskolans samarbete med Tensta Konsthall.

Under tre års tid har Gerlesborgsskolan i samarbete med Tensta konsthall ordnat konstkollo för stadens ungdomar, men speciellt riktat till ungdomar i Tensta med omnejd. De senaste åren har kollot handlat om att pröva på att gå på en konstskola och undervisningen har skett både i konsthallen och i skolans lokaler. Tensta konsthall driver kontinuerligt konstkollo i samarbete med olika konstskolor. 

Administration och studiedokumentation

Information kring studiedokumentation, Mina sidor och om hur man kan skapa enheter på sin organisation.

Ladda ner presentationen

Rekryteringskommunikation och sociala medier

Hur kan myndigheten använda facebook för att öka kännedomen om utbildningarna? På vilket sätt kan myndigheten dela utbildningsanordnarnas eget material? Och kan det bli en plats för att lyfta studenternas arbete? Det är bara några av frågorna kring facebook-sidans innehåll som vi vill lyfta tillsammans med er som anordnare. 

Ladda ner presentationen

Mer information

För mer information om Konst- och kulturdagen, maila gärna till malin.swanstrom@myh.se.