Marknadsföring

Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att göra utbildnings- formen konst- och kulturutbildningar känd hos allmänheten. Ett ansvar vi delar med dig som är utbildningsanordnare.

För att underlätta profileringen kan du ladda ner märke (logotyp), instruktioner och riktlinjer för användning på Mina sidor, under Hantera beviljad utbildning. Inloggningsuppgifter till Mina sidor fick du i samband med att din utbildning blev beviljad.

Märket får användas av utbildningsanordnare som blivit beviljad en konst- och kulturutbildning av Myndigheten för yrkeshögskolan. Märket får användas i anslutning till själva utbildningen och utbildningsanordnaren ska alltid stå som avsändare.

Om du är intresserad av att dela med dig av material, kan ex. vara en film om din utbildning, för visning på konstkulturutbildning.se, går det bra att kontakta kommunikationsavdelningen.

Även för övriga frågor kring information eller marknadsföring av din utbildning och utbildningsformen, är du välkommen att kontakta myndighetens kommunikationsavdelning. Telefon 010-209 01 00 (vxl).