Studerandeavgifter

På konst- och kulturutbildningar får man ta ut en studerandeavgift. Den ska vara skälig i förhållande till utbildningens karaktär och de kostnader ni har för utbildningen. Kostnaderna ska vara rimliga för verksamheten.

Det är bra om ni upprättar ett skriftligt avtal med de studerande om avgiften. På så vis känner de till vilka regler som gäller.

Avtalet kan innehålla:

  • Hur man tackar ja till en utbildningsplats
  • Vad som gäller vid studieuppehåll
  • Eventuell återbetalning av studerandeavgiften vid studieavbrott
  • Eventuell återbetalning av studerandeavgiften vid sjukdom
  • När och hur avgiften ska betalas (t.ex. vid ett enda tillfälle eller per termin)
  • Vad som händer om den studerande inte betalar avgiften