Studiestöd

För många konst- och kulturutbildningar kan de studerande få studiestöd. Utbildningens syfte avgör vilken typ av studiestöd som är aktuellt.

En konst- och kulturutbildning kan berättiga till två olika typer av studiestöd – A3 eller B1. 

  • A3: Utbildningar som förbereder för högskoleutbildningar som kan leda fram till konstnärliga examina berättigar till studiestöd enligt avdelning A3 i studiestödförordningen.


  • B1: Utbildningar som medverkar till att utveckla ett kvalificerat yrkeskunnande inom det konstnärliga eller kulturella området, eller har ett innehåll som syftar till att bevara eller utveckla kulturarvet, berättigar till studiestöd enligt avdelning B1 studiestödförordningen.

En utbildning har antingen studiestödsplatser enligt avdelning A3 eller avdelning B1, men inte båda samtidigt.

CSN:s regler ser olika ut beroende på vilken studiestödstyp utbildningen har fått beviljad. Det är viktigt att ni tydligt kommunicerar till de studerande vilken sorts studiestöd er utbildning berättigar till.

Läs gärna vår information om studiemedel till studerande på konstkulturutbildning.se

Om du är osäker på om er utbildning ger studiestöd enligt avdelning A3 eller B1 kan du kontakta oss på myndigheten. E-post: info@myh.se. Telefon. 010-20 90 100 (växel).

Har du frågor om detaljerna kring studiestöd i respektive avdelning och vad det innebär för era studerande ber vi dig att kontakta CSN.