Styrelse- och ledningsgruppsarbete i konst- och kulturutbildning

För varje konst- och kulturutbildning ska det finnas en styrelse eller en ledningsgrupp. Den är en viktig resurs med stort inflytande och delaktighet. Medverkan är därför en stark framgångsfaktor i arbetet att bedriva en utbildning.

Styrelsen eller ledningsgruppen ansvarar för: 

  • Att utbildningen når sina mål och att utbildningen utvecklas.
  • Att anordnaren har ett systematiskt kvalitetsarbete.  
  • Att utbildningen följer de lagar och regler som gäller och de beslut som myndigheten fattar.
  • Att anta sökande till utbildningen.
  • Att utfärda utbildningsbevis efter avslutad utbildning.

Mer information

  Faktablad: Styrelse- och ledningsgruppsarbete i konst- och kulturutbildning