SeQF 5 år - Program

Längst ned på sidan kan du se konferensen i efterhand.

Moderator för dagen: Beata Wickbom

9.30-11.05

Inledning
● Thomas Persson, generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan

SeQF – en pusselbit i arbetet med kompetensförsörjning
● Kristina Persdotter, statssekreterare på Utbildningsdepartementet

Kort tillbakablick
● Stefan Skimutis, tidigare utredare Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndighetens roll och arbete
● Kerstin Littke, nationell samordnare EQF, Myndigheten för yrkeshögskolan

SeQF:s mervärde för kompetensförsörjning och livslångt lärande
● Anders Ferbe, styrelseordförande, Arbetsförmedlingen
● Christer Bergqvist, stf. generaldirektör, enhetschef, Enheten för arbetslivets kompetensförsörjning, Myndigheten för yrkeshögskolan
● Anders Ljungberg, enhetschef, Arbetsmarknads- och utvärderingsenheten vid analysavdelningen, Arbetsförmedlingen

SeQF i praktiken
● Magnus Nordin, Utbildningsrådgivare, Byggbranschens yrkesnämnd (BYN)
● Per Vedin, ordförande Svenska Bergteknikföreningen
● Magnus Karnefors, HR-strateg, Försvarsmakten

Paus

11.20-12.00

Myh:s utvecklingsarbete
● Jenny Twana, enhetschef, Enheten för analys och ansökan, Myndigheten för yrkeshögskolan

SeQF om fem år – reflekterande samtal
● Christer Bergqvist, stf. generaldirektör, enhetschef, Enheten för arbetslivets kompetensförsörjning, Myndigheten för yrkeshögskolan
● Frida Olsson, ombudsman, Enheten för välfärd, utbildning och arbetsmarknad, LO
● Mia Bernhardsen, arbetsmarknadsexpert, Svenskt näringsliv
● Sveinn Aðalsteinsson, VD, Education and Training Service Center (ETSC) Island

Avslutning
● Christer Bergqvist, stf. generaldirektör, enhetschef, Enheten för arbetslivets kompetensförsörjning, Myndigheten för yrkeshögskolan