Tolkutbildningar

Anne Dillner/Simple Scandinav

Utbildningar till kontakttolk, teckenspråks- och dövblindtolk samt skrivtolk som drivs av folkhögskolor och studieförbund.

Från och med 2019 finns kontakttolkutbildningar även inom yrkeshögskolan.

Tolkutbildning inom folkbildningen

Utbildningarna är eftergymnasiala och berättigar till CSN-stöd, med undantag för de utbildningar som ges på studieförbund.

  • Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningen är tre- eller fyraårig och ges på folkhögskola.
  • Skrivtolkutbildningen är ettårig och ges på distans på folkhögskola.
  • Kontakttolkutbildningen är ettårig och drivs av både folkhögskolor och studieförbund.

Information om aktuella tolkutbildningar inom folkbildningen finns på blitolk.nu.

Kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan

Från och med 2019 startar kontakttolkutbildningar även inom yrkeshögskolan, inom ramen för en försöksverksamhet.

Mer information om yrkeshögskolans utbildningar finns på våra sidor om yrkeshögskolan

Myndighetens uppgifter för tolkutbildningar

  • Ansvara för fördelningen av statsbidrag
  • Göra tillsyn
  • Granska utbildningarnas kvalitet
  • Ta fram statistik
  • Främja utvecklingen och kvaliteten i utbildningarna