Tolkutbildningar

Anne Dillner/Simple Scandinav

Utbildningar till kontakttolk, teckenspråks- och dövblindtolk samt skrivtolk som drivs av folkhögskolor och studieförbund.

Utbildningarna till tolk är eftergymnasiala och berättigar till CSN-stöd, med undantag för de utbildningar som ges på studieförbund.

Tolkutbildning inom folkbildningen

Utbildningen till teckenspråks- och dövblindtolk är fyraårig och finns att läsa på tre folkhögskolor i Sverige.

Utbildningen till skrivtolk är en ettårig distansutbildning som ges på folkhögskola.

Dessutom finns en ettårig kontakttolkutbildning som drivs av både folkhögskolor och studieförbund.

Information om aktuella tolkutbildningar inom folkbildningen finns på blitolk.nu.

Kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan

Från och med 2019 startar kontakttolkutbildningar även inom yrkeshögskolan, inom ramen för en försöksverksamhet.

Mer information om yrkeshögskolans utbildningar finns på våra sidor om yrkeshögskolan.

Kontakttolkutbildningarna är redan nu sökbara på yrkeshogskolan.se.

Myndighetens uppgifter för tolkutbildningar

  • Ansvara för fördelningen av statsbidrag
  • Göra tillsyn
  • Granska utbildningarnas kvalitet
  • Ta fram statistik
  • Främja utvecklingen och kvaliteten i utbildningarna