Ansök om statsbidrag för tolkutbildningar inom folkbildningen

Anordnare som bedriver utbildning inom folkbildningen, det vill säga folkhögskolor och studieförbund, kan ansöka om statsbidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan för att bedriva tolkutbildningar.

Myndigheten har i uppdrag att fördela statsbidrag för tolkutbildningar inom folkbildningen som vi bedömer håller god kvalitet. Möjlighet finns att söka statsbidrag för:

  • kontakttolkutbildning
  • tolkutbildning för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade eller personer med dövblindhet
  • lärare, språkhandledare och bedömare för kontakttolkar
  • teckenspråkslärare

I menyn till höger ser du när en ansökan är öppen och vilken tolkform det gäller. 

Kontakt

För frågor, kontakta handläggare för tolkutbildning på Enheten för analys och ansökan. Telefonnummer 010- 209 01 00 (vxl) eller e-post tolk@myh.se.