Ansök om statsbidrag för att bedriva tolkutbildning

Utbildningsanordnare inom folkbildningen, det vill säga folkhögskolor och studieförbund, kan ansöka om statsbidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan för att bedriva tolkutbildningar.

Myndigheten har i uppdrag att fördela statsbidrag för olika former av tolkutbildningar inom folkbildningen som vi bedömer håller god kvalitet. Bidrag kan ges till utbildningar för:

  • kontakttolk
  • tolk för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade eller personer med dövblindhet
  • lärare, språkhandledare och bedömare för kontakttolkar
  • teckenspråkslärare

Information om våra ansökningsomgångar hittar du i menyn till höger. För mer information, kontakta handläggare för tolkutbildning på Enheten för analys och ansökan. Telefonnummer 010- 209 01 00 (vxl) eller e-post tolk@myh.se.