Ansök om statsbidrag för att bedriva tolkutbildning inom folkbildningen

Utbildningsanordnare inom folkbildningen, det vill säga folkhögskolor och studieförbund, kan ansöka om statsbidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan för att bedriva tolkutbildningar.

Myndigheten har i uppdrag att fördela statsbidrag för olika former av tolkutbildningar inom folkbildningen som vi bedömer håller god kvalitet. Bidrag kan ges till utbildningar för:

  • kontakttolk
  • tolk för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade eller personer med dövblindhet
  • lärare, språkhandledare och bedömare för kontakttolkar
  • teckenspråkslärare

Information om våra ansökningsomgångar hittar du i menyn till höger. För mer information, kontakta handläggare för tolkutbildning på Enheten för analys och ansökan. Telefonnummer 010- 209 01 00 (vxl) eller e-post tolk@myh.se.