Ansökningsomgång för utbildning till teckenspråkstolk och dövblindtolk samt skrivtolk

Ansökningsomgången för utbildning till teckenspråkstolk och dövblindtolk samt skrivtolk har stängt.

Beslut kommer den 13 december.

Mer information

För mer information, kontakta en av handläggarna för tolkutbildningar på telefon
010-209 01 00 (vxl) eller e-post tolk@myh.se.