Ansökningsomgång för utbildning till teckenspråkstolk och dövblindtolk samt skrivtolk

Ansökningsomgången för utbildning till teckenspråkstolk och dövblindtolk samt skrivtolk med start den 17 oktober 2019 har stängt.

Beslut kommeri januari 2020.

Mer information

För mer information, kontakta en av handläggarna för tolkutbildningar på telefon
010-209 01 00 (vxl) eller e-post tolk@myh.se.