Ansökningsomgångar 2019

Här kan du se datumen för de kommande ansökningsomgångarna om att bedriva tolkutbildningar inom folkbildningen.

Grundutbildningar till kontakttolk

Ansökan öppnar 14 mars 2019         
Ansökan stänger 11 april 2019
Resultatet publiceras på myh.se 21 maj 2019

Kurser i kontakttolkning

Ansökan öppnar 29 augusti 2019
Ansökan stänger 26 september 2019
Resultatet publiceras på myh.se 25 oktober 2019

Teckenspråks- och dövblindtolkutbildningar samt skrivtolkutbildning

Ansökan öppnar 17 oktober 2019
Ansökan stänger 21 november 2019
Resultatet publiceras på myh.se Januari 2020