Ansökningsomgångar 2020

Här kan du se datumen för de kommande ansökningsomgångarna om att bedriva tolkutbildningar inom folkbildningen.

Grundutbildningar till kontakttolk

Ansökan öppnar 3 mars 2020        
Ansökan stänger 16 april 2020
Resultatet publiceras på myh.se 10 juni 2020

Kurser i kontakttolkning

Ansökan öppnar 27 augusti 2020
Ansökan stänger 24 september 2020
Resultatet publiceras på myh.se 23 oktober 2020

Teckenspråks- och dövblindtolkutbildningar samt skrivtolkutbildning

Ansökan öppnar 15 oktober 2020
Ansökan stänger 19 november 2020
Resultatet publiceras på myh.se 26 januari 2021