Tidplan för ansökningsomgångar 2021

Här kan du se datumen för de kommande ansökningsomgångarna om att bedriva tolkutbildningar inom folkbildningen.

Grundutbildningar till kontakttolk

Ansökan öppnar 25 februari     
Ansökan stänger 25 mars
Resultatet publiceras på myh.se 26 maj

Kurser i kontakttolkning

Ansökan öppnar 26 augusti
Ansökan stänger 23 september
Resultatet publiceras på myh.se 26 oktober

Teckenspråks- och dövblindtolkutbildningar samt skrivtolkutbildning

Ansökan öppnar 7 oktober
Ansökan stänger 16 november
Resultatet publiceras på myh.se 18 januari 2022

Kontakt

För frågor, kontakta handläggare för tolkutbildning på Enheten för analys och ansökan. Telefonnummer 010- 209 01 00 (vxl) eller e-post tolk@myh.se.