Ansökningsomgång 2019 för grundutbildning till kontakttolk

Här finns blanketterna som du ska fylla i för att ansöka om statsbidraget.

Ansökningsblanketterna skickar du senast den 11 april till:

Myndigheten för yrkeshögskolan
Ansökan grundutbildning kontakttolk - Ansökningsomgång 2019
Box 145
721 05 Västerås

Ansökningsunderlag grundutbildning till kontakttolk

Ansökan 

Villkor för statsbidrag folkhögskola   

Villkor för statsbidrag studieförbund 

Riktlinjer 

Ekonomisk ansökan folkhögskola 

Ekonomisk ansökan studieförbund 

Utbildningsplan 

Studieplan 

Läshänvisning   

Mer information

För mer information, kontakta en av handläggarna för tolkutbildningar på telefon
010-209 01 00 (vxl) eller e-post tolk@myh.se.