Ansökningsomgång för kurser i kontakttolkning

Här finns blanketterna som du ska fylla i för att ansöka om statsbidraget. Blanketterna skickar du med post till Myndigheten för yrkeshögskolan senast den 26 september.

Tänk på

Läs igenom dokumentet "Anvisningar för ansökan om och villkor för statsbidrag till kurser i kontakttolkning 2020" innan du fyller i din ansökan.

Det finns ett villkorsdokument för folkhögskolor och ett för studieförbund.

Mer information

För mer information, kontakta en av handläggarna för tolkutbildningar på telefon 010-209 01 00 (vxl) eller e-post tolk@myh.se.