Ansökningsomgång för kurser i kontakttolkning har nu stängt

Möjligheten för folkhögskolor och studieförbund att ansöka om statsbidrag för att bedriva kurser inom kontakttolkning har nu stängt för den här gången. Beslut kommer i slutet av december.

Möjligheten att söka kurser gällde följande inriktningar:

  • Preparandkurser inför auktorisation
  • Fördjupningskurser
  • Kompetenshöjande kurser
  • Rättstolkningskurser för auktoriserade tolkar
  • Kompletteringskurser
  • Kurser inriktade mot undervisande personal

För att beviljas statsbidrag måste folkhögskolan eller studieförbundet ha beviljats statsbidrag enligt förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen.