Ansökningsomgång stängd för utbildning till teckenspråks- och dövblindtolk samt skrivtolk

Ansökningsomgången har nu stängt.

Resultatet publiceras på myh.se den 26 januari 2021.

Mer information

För mer information, kontakta en av handläggarna för tolkutbildningar på telefon
010-209 01 00 (vxl) eller e-post tolk@myh.se.