Ansökningsomgången stängd för grundutbildning till kontakttolk

Ansökningsomgången för grundutbildningen till kontakttolk som öppnade den 3 mars är nu stängd. Beslut kommer den 10 juni.

Mer information

För mer information, kontakta en av handläggarna för tolkutbildningar på telefon
010-209 01 00 (vxl) eller e-post tolk@myh.se.