Ansökningsomgång öppen för grundutbildning till kontakttolk

Här finns underlag och blanketterna som du ska fylla i för att ansöka om statsbidraget. Blanketterna skickar du via e-post till tolk@myh.se senast den 1 april 2020.

Observera: Myndigheten har inför årets ansökningsomgång omarbetat den ekonomiska ansökan. Du ska lämna in en ekonomisk ansökan per utbildningsomgång (två ansökningar om ni ansöker om två utbildningsomgångar).  

Ansökningsunderlag grundutbildning till kontakttolk

Mer information

För mer information, kontakta en av handläggarna för tolkutbildningar på telefon
010-209 01 00 (vxl) eller e-post tolk@myh.se.