Ansökningsomgång öppen för kurser i kontakttolkning

Här finns blanketterna som du ska fylla i för att ansöka om statsbidraget för kurser i kontakttolkning.

Blanketterna skickar du in via e-post till tolk@myh.se samt till registrator@myh.se.

Skicka även ansökan med vanlig post till:

Myndigheten för yrkeshögskolan
”Ansökan kurser kontakttolkning 2022” 
Box 145
721 05 Västerås

Sista datum för att skicka in ansökan är den 23 september 2021.

Tänk på

Läs igenom dokumentet "Anvisningar för ansökan om och villkor för statsbidrag till kurser i kontakttolkning 2022” innan du fyller i din ansökan. Det finns ett villkorsdokument för folkhögskolor och ett för studieförbund.

Läs särskilt igenom de ekonomiska villkoren där det står vilken nivå statsbidraget ligger på.

Mer information

För mer information, kontakta en av handläggarna för tolkutbildningar på telefon
010-209 01 00 (vxl) eller e-post tolk@myh.se.