Ansökningsomgång stängd för grundutbildning till kontakttolk

Ansökningsomgången för grundutbildningen till kontakttolk som öppnade den 25 februari är stängd. Beslut kommer den 26 maj. 

Mer information 

För mer information, kontakta en av handläggarna för tolkutbildningar på telefon 010-209 01 00 (vxl) eller e-post tolk@myh.se.