Ansökningsomgång öppen för grundutbildning till kontakttolk

Här finns blanketterna som du ska fylla i för att ansöka om statsbidraget. Blanketterna skickar du via e-post till tolk@myh.se senast den 25 mars, samt som kopia till registrator@myh.se.

Lämna in en ekonomisk ansökan per utbildningsomgång (två ansökningar vid ansökan om två utbildningsomgångar).  

Ansökningsunderlag grundutbildning till kontakttolk

Mer information

För mer information, kontakta en av handläggarna för tolkutbildningar på telefon
010-209 01 00 (vxl) eller e-post tolk@myh.se.