Ansökningsomgången stängd för grundutbildning till kontakttolk

Ansökningsomgång 2019 för utbildningar till kontakttolk har stängt.

Beslut publiceras på myh.se den 21 maj.

Mer information

För mer information, kontakta en av handläggarna för tolkutbildningar på telefon
010-209 01 00 (vxl) eller e-post
tolk@myh.se.